Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.:: Hoạt động của Hội đồng nhân dân các Huyện, Thị xã, Thành phố
Xem xét kết quả thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng

02/12/2019 08:04

Thường trực HĐND huyện Phú Tân vừa tiến hành giám sát trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện tại xã Phú Lâm. Nội dung giám sát tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, trọng tâm là việc thực hiện kế hoạch chuyển đổi cây trồng gắn với việc thực hiện hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản; công tác duy trì, nâng chất thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Qua giám sát cho thấy:


- Về kết quả thực hiện chuyển đổi cây trồng và liên kết tiêu thụ sản phẩm: UBND xã đã quan tâm thực hiện tốt công tác điều tra, khảo sát và đăng ký nhu cầu chuyển đổi cây trồng, tổ chức hội nghị đánh giá thực trạng, hiệu quả các mô hình chuyển đổi cây trồng; tuyên truyền, vận động nông dân thành lập được Hợp tác xã trồng cây ăn trái theo hướng an toàn, với 19 thành viên tham gia, diện tích 30.100m2; việc thực hiện hợp đồng liên kết tiêu thụ nông sản vụ Đông Xuân: ký kết hợp đồng tiêu thụ lúa, nếp với công ty trách nhiệm hữu hạn lương thực Nguyễn Quốc Toàn và thu mua 54,4/54,4 ha, sản lượng 362 tấn.

- Việc thực hiện công tác duy trì, nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới: Năm 2019, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện duy trì và nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, triển khai và phân công nhiệm vụ cụ thể các ban, ngành, các ấp và từng thành viên trong Ban quản lý phụ trách từng tiêu chí, chỉ tiêu; qua tự rà soát, đánh giá việc duy trì và nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, đến thời điểm giám sát, xã duy trì đạt 16 tiêu chí, còn 03 tiêu chí chờ kết quả cuối năm đánh giá như: tiêu chí về thu nhập, tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo và tiêu chí về xây dựng hệ thống chính trị; có 06 chỉ tiêu được nâng chất, như: chỉ tiêu hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo, tỷ lệ người dân tham gia BHYT…

Bên cạnh những kết quả đạt được thì việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 vần còn một số hạn chế, khó khăn như: Việc thực hiện chuyển đổi cây trồng chưa đạt yêu cầu, còn chậm so với kế hoạch, diện tích chuyển đổi còn manh mún, nhỏ lẽ, tự phát ngoài vùng quy hoạch; việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chuyển đổi cây trồng chưa thường xuyên, công tác phối hợp giữa các ấp, các ngành, các đoàn thể chưa nhịp nhàng; việc nhân rộng các mô hình còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về vốn; việc thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp với nông dân và hợp tác xã còn nhiều bất cập, diện tích liên kết thấp, năng lực của hợp tác xã chưa đủ mạnh nên còn khó khăn trong việc thực hiện liên kết; việc duy trì, nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt thực hiện còn chậm, tỷ lệ các tiêu chí được nâng chất còn ít và thiếu bền vững…

Qua đó, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND xã Phú Lâm tiếp tục quan tâm rà soát, điều chỉnh, bổ sung diện tích vùng quy hoạch chuyển đổi cây trồng phù hợp; tuyên truyền, định hướng nông dân tham gia chuyển đổi tập trung, theo quy hoạch và hạn chế tự phát; thực hiện tốt việc củng cố, nâng chất hoạt động của hợp tác xã Thuận Hòa theo hướng mở rộng thực hiện các dịch vụ có hiệu quả, gắn với việc chủ động mời gọi các công ty, doanh nghiệp có tiềm năng duy trì thực hiện hợp đồng liên kết; tập trung phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân, huy động xã hội hóa các nguồn lực đầu tư và sự tham gia của người dân để duy trì và nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn hỗ trợ, giới thiệu các công ty, doanh nghiệp có năng lực để UBND xã Phú Lâm có điều kiện mở rộng chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản của nông dân…/.

Kim Yến
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam