Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.:: Hoạt động của Hội đồng nhân dân các Huyện, Thị xã, Thành phố
Châu Phú quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri

28/11/2019 08:28

Thời gian qua, hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND trên địa bàn huyện Châu Phú từng bước đã được cải tiến về hình thức và nội dung, có mở rộng phạm vi địa bàn, đối tượng tiếp xúc; công tác tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri được đảm bảo an toàn, trật tự, thể hiện được sự dân chủ, bình đẳng, công khai và thẳng thắn giữa cử tri với đại biểu nên chất lượng buổi tiếp xúc cử tri cũng được nâng lên;


Địa điểm tiếp xúc được tổ chức tại hội trường UBND, nhà văn hoá xã, thị trấn hoặc ở địa bàn ấp; số lượng cử tri tham gia mỗi buổi ít nhất 30 - 40 cử tri, nhiều nhất có khoảng 60 - 70 cử tri; thành phần cử tri tham dự chủ yếu là nông dân sản xuất nông nghiệp, tiểu thương, cán bộ hưu trí, trong đó hạn chế cử tri là cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn.

 

Responsive image
 

Nhiều đại biểu HĐND đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri ở địa bàn ứng cử; tiếp thu có chọn lọc ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc kết hợp với khảo sát thực tế để nắm chắc tình hình cử tri phản ánh. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình đã tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hoạt động tiếp xúc cử tri tại 13/13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm túc, tại các buổi hội nghị tiếp xúc cử tri đã dành thời gian hợp lý để cử tri tham gia phát biểu nhiều ý kiến, kiến nghị, cũng như phản ánh những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm; kết quả, đã tổ chức được 104 cuộc tiếp xúc với 4.992 lượt cử tri tham gia, đã đóng góp 586 ý kiến, kiến nghị trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại biểu HĐND các cấp tiếp thu và ghi nhận, được chính quyền địa phương hoặc lãnh đạo các cơ quan chuyên môn làm rõ ngay trong buổi tiếp xúc, còn những vấn đề cần có sự phối hợp hoặc xin ý kiến của cấp có thẩm quyền thì đại biểu xin ghi nhận và chuyển đến UBND các cấp chỉ đạo giải quyết, sau đó thông báo trả lời cho cử tri được rõ vào lần tiếp xúc cử tri sau. Từ những ý kiến tổng hợp thông qua buổi tiếp xúc cử tri, những vấn đề cử tri phản ánh đã được đưa vào nội dung các kỳ họp HĐND và được các cơ quan, ban ngành có liên quan giải trình và có giải pháp thực hiện; những kết quả đó đã từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND cũng như nâng cao chất lượng buổi tiếp xúc cử tri.

Tuy nhiên, dù đã cố gắng đổi mới, hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND vẫn còn những hạn chế về cả nội dung, cách thức tổ chức; hình thức tiếp xúc chủ yếu là tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND; việc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, tiếp xúc với nhóm cử tri chưa được thực hiện, nhất là đại biểu HĐND huyện, xã.

Một số đại biểu HĐND nghiên cứu, nắm bắt pháp luật và các quy định của địa phương chưa sâu, chưa kỹ dẫn đến hạn chế trong việc giải đáp ý kiến của cử tri; người điều hành chương trình hội nghị tiếp xúc cử tri đôi lúc còn lúng túng, chưa khơi gợi ý cho cử tri phát biểu đúng trọng tâm nên chưa thu hút được nhiều cử tri tham gia.

Một số điểm tiếp xúc, cử tri tham dự còn rất ít; một số cử tri thiếu quan tâm, thờ ơ hoặc chỉ quan tâm khi có liên quan đến việc bức xúc quyền lợi của bản thân thì mới tham dự tiếp xúc nên các ý kiến phát biểu của cử tri tại hội nghị chưa thực sự tập trung vào những vấn đề trọng tâm của địa phương như phát triển kinh tế, ổn định tình hình an ninh trật tự,… phát biểu còn mang tính quyền lợi cá nhân, ảnh hưởng đến chất lượng buổi tiếp xúc cử tri.

Công tác tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị đóng góp của cử tri đôi lúc chưa đầy đủ, thông tin về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị để thông báo tới cử tri đôi lúc chưa kịp thời nên có ý kiến lặp lại nhiều lần.

Xuất phát từ thực tế trên, để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND, bảo đảm tính thống nhất trong hoạt động tiếp xúc cử tri, cần tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Đổi mới, nâng cao nhận thức về công tác tiếp xúc cử tri, yêu cầu đại biểu HĐND cần phải có nhận thức sâu sắc, đúng đắn về vị trí, vai trò của HĐND, đại biểu HĐND trong hệ thống cơ quan nhà nước ở địa phương; trong đó xác định việc tiếp xúc cử tri vừa là nghĩa vụ, vừa là trách nhiệm của đại biểu HĐND; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri vào việc đánh giá tình hình thực hiện chức trách, nhiệm vụ hàng năm của mỗi đại biểu HĐND. Nâng cao nhận thức của cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri, xác định việc giải quyết là trách nhiệm, yêu cầu bắt buộc, trong đó người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm khi không giải quyết hoặc giải quyết chưa thoả đáng đối với kiến nghị của cử tri.

Quan tâm đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND huyện phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện chủ động thống nhất xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND: Thời gian tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri đảm bảo sớm, kịp thời. Thành phần tiếp xúc cử tri cần đổi mới theo hướng mời thêm đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã để giải đáp ngay tại hội nghị về những vấn đề thuộc thẩm quyền; những nơi có nhiều vấn đề bức xúc cần mời thêm đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng dự để nắm, trả lời và làm sáng tỏ những vấn đề mà cử tri kiến nghị. Tăng cường tổ chức tiếp xúc cử tri tại ấp, khu dân cư, nhất là những nơi người dân đã có ý kiến, kiến nghị nhưng chưa được giải quyết dứt điểm; những nơi có vấn đề nổi cộm, bức xúc.

Tăng cường hoạt động tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực; tiếp xúc cử tri nơi cư trú và nơi công tác. Ngoài ra, tùy theo điều kiện cụ thể, đại biểu HĐND có thể trực tiếp gặp gỡ, liên hệ với cử tri để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri và những vấn đề mà đại biểu quan tâm để tổ chức hoạt động tiếp xúc, liên hệ với cá nhân, nhóm cử tri thông qua các hình thức: Trực tiếp hoặc thông qua các kênh thông tin tiếp nhận, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

Đổi mới nội dung tiếp xúc cử tri, trên cơ sở kế hoạch, đề cương, đại biểu HĐND cần nghiên cứu, chuẩn bị lựa chọn nội dung, những vấn đề liên quan trực tiếp đến cử tri để thông báo tới cử tri đảm bảo ngắn gọn, phù hợp với địa bàn tiếp xúc và đối tượng cử tri; dành thời gian hợp lý cho cử tri tham gia ý kiến, kiến nghị mà cử tri quan tâm. Ngoài ra, tại các hội nghị tiếp xúc, đại biểu HĐND cần mang theo báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đã được UBND trả lời tại kỳ họp và các văn bản pháp luật liên quan khác để tuyên truyền, phổ biến, giải thích, vận động Nhân dân thực hiện.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm, kỹ năng tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, nghiên cứu và rèn luyện để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, trong đó có nhiệm vụ tiếp xúc cử tri; nắm chắc các quy định của pháp luật và các chính sách của địa phương để kịp thời giải đáp cho cử tri. Nâng cao kỹ năng tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND cần quan tâm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND.

Thực hiện tốt công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, phải bảo đảm chính xác, trọng tâm những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị và phân định đúng thẩm quyền của từng cấp. Trong thời hạn quy định, Văn phòng có trách nhiệm phân loại, tham mưu với Thường trực HĐND ban hành văn bản yêu cầu UBND xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND và từng đại biểu HĐND theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động, tích cực theo dõi, đôc đốc và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của các cơ quan chức năng; tập trung theo dõi, giám sát đến cùng các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri chưa được giải quyết thỏa đáng, kiến nghị nhiều lần; phải giải quyết dứt điểm và hiệu quả những vấn đề mà cử tri kiến nghị, phản ánh để thấy được sự quan tâm của chính quyền địa phương sau khi tham dự tiếp xúc cử tri; đây là yếu tố quyết định cử tri nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong việc tham gia tiếp xúc với các vị đại biểu HĐND./.

NGUYỄN NGUYỄN
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam