Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.:: Hoạt động của Hội đồng nhân dân các Huyện, Thị xã, Thành phố
Huyện Tịnh Biên: Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn kết với phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường

22/01/2018 08:49

Hội đồng nhân dân huyện Tịnh Biên vừa thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018, với mục tiêu, nhiệm vụ như sau:


    Tập trung các nguồn lực, nhất là nguồn lực của xã hội để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật – du lịch. Trọng tâm là các đô thị trung tâm và Khu du lịch Núi Cấm; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Responsive image
 

    Phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 80 triệu đồng/1 ha đất canh tác; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 3.817,86 tỷ đồng; Tổng thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn đạt 74,58 tỷ đồng.

    Quy mô dân số đạt 122.160 người; Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi: Mẫu giáo 5 tuổi 100%, tiểu học 99,80%, THCS 93,10%, THPT 54,35%; Tỷ lệ học sinh bỏ học: Tiểu học không quá 1%, THCS không quá 2%; THPT không quá 2,5%. Số lao động được giới thiệu, giải quyết việc làm 4.000 người.

    Đào tạo nghề cho 500 lao động nông thôn, nâng tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 25,47%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo so với tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân đạt 44%. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 5% theo chuẩn nghèo hiện hành; Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng thể cân nặng giảm còn 10%; Số giường bệnh trên 01 vạn dân đạt 15,55 giường; Số Bác sĩ trên 01 vạn dân đạt 5,55 bác sĩ; Tỷ lệ BHYT toàn dân đạt 93,71%; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 24%.

    Tỷ lệ hộ dân sử dụng thủy kế đạt 90%; Thu gom chất thải rắn ở đô thị đạt 95%; Duy trì 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Tân Lợi).

    Để thực hiện tốt các mục tiêu chỉ tiêu nêu trên, huyện Tịnh Biên đã xác định các giải pháp cần tập trung thực hiện, đó là:

    Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, tập trung các sản phẩm lợi thế phục vụ khách du lịch. Triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp vùng cao để phát huy hiệu quả công trình thủy lợi.

    Triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn nhằm thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển ngành nông nghiệp, thực hiện mô hình trồng khoai mì. Duy trì 02 xã nông thôn mới và xây dựng thêm xã Tân Lợi đạt chuẩn xã nông thôn mới.

    Tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, khoáng sản, xử lý nghiêm các vụ khai thác cát, đá trái phép. Hoàn thành việc cấp đổi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện; rà soát quản lý chặt chẽ và xây dựng phương án khai thác đất công. Chủ động, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp triển khai các dự án trên địa bàn huyện; hỗ trợ các làng nghề, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp  phát triển sản xuất, tạo ra sản phẩm mới, đặc thù của địa phương.

    Tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tập trung xây dựng các công trình trọng điểm như Đường tỉnh lộ 948, cơ sở hạ tầng Núi Cấm, khu dân cư dưới chân Núi Cấm, các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; quy hoạch chi tiết một số khu chức năng, quản lý chặt chẽ trật tự xây dựng và làm tốt công tác hậu kiểm, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.

    Phát triển các sản phẩm, dịch vụ phục vụ du lịch; tạo chuyển biến rõ nét văn hóa ứng xử trong kinh doanh tại các khu, điểm du lịch; từng bước chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trong Khu du lịch Núi Cấm; sớm đưa cửa hàng nông sản an toàn và điểm dừng du lịch ở Nhà Bàng trở thành điểm đến thân thiện, hài lòng du khách.

    Quản lý chặt chẽ và khai thác tốt các nguồn thu ngân sách trên địa bàn; chống thất thu, minh bạch trong các chính sách về thuế và thực hiện tốt việc công khai, công bằng trong công tác thu thuế. Thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh; phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, rèn luyện kỹ năng gắn kết sự quan tâm của gia đình với nhà trường, xã hội, duy trì sĩ số học sinh và chống lưu ban bỏ học; đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu giảng dạy.

    Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng công tác khám điều trị bnh tại các cơ sở y tế; quản lý dược, quản lý hành nghề y tế tư nhân, và an toàn thực phẩm. Nỗ lực tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật v bảo hiểm y tế, nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; tiếp tục đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đảm bảo dân chủ, công bằng, kịp thời, đầy đủ và đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo chuyên đề và đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động an sinh xã hội.

    Tăng cường vai trò quản lý nhà nước và thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các hoạt động văn hóa và thông tin; tổ chức tốt các ngày lễ, kỷ niệm, các lễ hội trong năm.  Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ có điều kiện phát triển ở địa phương. Hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về đổi mới thiết bị, công nghệ sản xuất tiên tiến, về bảo hộ sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng Theo dõi, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các đề tài dự án cấp tỉnh, đặc biệt là các cây đặc sản.

    Tăng cường hợp tác đối ngoại với các huyện giáp biên giới để duy trì ổn định, giữ vững chủ quyền; tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế biên giới.  Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác trong cán bộ và nhân dân trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và chủ động làm tốt công tác phản tuyên truyền. Thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông và giảm tai nạn giao thông.

    Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định; tập trung rà soát, xử lý các đơn thư khiếu nại các dự án trên Núi Cấm không để phát sinh điểm nóng; thực hiện tốt công tác hòa giải cơ sở và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí; quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

    Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân về cải cách hành chính của huyện; triển khai hệ thống phòng họp trực tuyến huyện và xã; duy trì tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3 và mức độ 4. Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của huyện và cấp xã.

    Ban hỗ trợ doanh nghiệp tích cực, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn, nhất là về thủ tục hành chính và giải phóng mặt bằng, tạo niềm tin cho doanh nghiệp.

    Hoàn tất thủ tục trình tỉnh, Trung ương đề án nâng huyện lên thị xã theo lộ trình; quan tâm thực hiện các tiêu chí đối với các xã, thị trấn nâng lên thành phường nhất là chỉ tiêu giảm nghèo./.

NGUYỄN NGUYỄN
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam