Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin hoạt động
Giám sát, khảo sát công tác triển khai ứng dụng các đề tài, dự án khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh

01/11/2019 16:24

Chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm 2019, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh vừa làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ xem xét công tác triển khai ứng dụng các đề tài, dự án khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh.


Responsive image
 

Trong thời gian qua việc triển khai thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cơ sở đã có nhiều nét khởi sắc, việc đặt hàng nghiên cứu khoa học công nghệ ngày càng được quan tâm… Hầu hết kết quả nghiên cứu sau khi nghiệm thu, thanh lý đã được chuyển giao cho đơn vị đặt hàng (cấp tỉnh trên 90%, cấp cơ sở 100%) trong đó nhiều đề tài được xây dựng, nghiên cứu xuất phát từ nhu cầu thực tế, bám sát sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đơn vị và người dân. 

Tuy nhiên, lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ có sự mất cân bằng, chất lượng không đồng đều, một số đề tài còn thiếu thực tế (do tiến bộ xã hội) tính ứng dụng, nhân rộng của các kết quả nghiêu cứu còn chậm mà nguyên nhân chủ yếu do việc đăng ký bảo hộ quyền tài sản trí tuệ còn nhiều vướng mắc chưa triển khai có hiệu quả. Bên cạnh đó chưa được sự quan tâm đúng mức của giới doanh nghiệp, nhà sản xuất về việc đề xuất nhiệm vụ cũng như góp vốn nghiên cứu; chưa có công cụ đánh giá hiệu quả ứng dụng của đề tài nghiên cứu góp phần vào phát triển kinh tế xã hội; phần lớn kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã được chuyển giao ứng dụng nhưng việc nhân rộng và vấn đề thương mại hóa sản phẩm từ đề tài chưa được thực hiện vì còn nhiều vướng mắc về cơ chế.

Đoàn cũng đã tiến hành khảo sát thực tế Đề tài “nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức năng từ cao chùm ngây trồng tại vùng Bảy Núi dưới dạng viên nang” tại Xí nghiệp của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.

Qua giám sát, đơn vị cũng kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét ban hành quy định đối với các đơn vị nhận chuyển giao nhưng chậm đưa vào ứng dụng và sản xuất thực tế; ban hành các văn bản hướng dẫn, xác định quyền sở hữu trí tuệ và định giá công nghệ/sản phẩm nghiên cứu, các định giá trị và phân chia sau khi thương mại; quy trình thẩm định và định giá công nghệ. Ban hành bộ tiêu chí cụ thể để đánh giá hiệu quả ứng dụng của đề tài nghiên cứu, cũng như đóng góp của khoa học và công nghệ vào đời sống, sản xuất; ban hành quy định bảo mật để đảm bảo thực thi bảo hộ tài sản trí tuệ của các đề tài nghiên cứu khoa học.

Thông qua khảo sát, giám sát lần này, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh nắm bắt những thuận lợi, khó khăn trong công tác triển khai ứng dụng các đề tài, dự án khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh. Kịp thời kiến nghị UBND tỉnh tăng cường các biện pháp lãnh đạo, điều hành góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và các nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh./.

NGUYỄN NGUYỄN
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam