Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.:: Hoạt động của Văn phòng HĐND tỉnh - Thông tin tuyên truyền
An Phú: Thống nhất kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND huyện

10/10/2019 14:10

Thường trực HĐND huyện An Phú đã họp liên tịch để thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện.


Theo đó, HĐND sẽ xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách huyện năm 2019; xem xét điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND huyện về phương án phân bổ, sử dụng vốn và danh mục đầu tư xây dựng năm 2019 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện; điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện; phê chuẩn kế hoạch vốn, danh mục năm 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện; …Ngoài ra, các ĐB sẽ nghe UBND huyện báo cáo các chuyên đề: Công tác phòng chống dịch bệnh trên người, nhất là các loại dịch bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, tay chân miệng trên địa bàn huyện và giải pháp phối hợp thực hiện trong thời gian tới; kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện, các ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện; đồng thời nghe thông báo của UBMTTQVN huyện tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của nhân dân; báo cáo hoạt động của Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án và Viện Kiểm sát nhân dân;... Thường trực HĐND yêu cầu UBND huyện chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, các phòng, ban có liên quan sớm chuẩn bị chu đáo tài liệu phục vụ kỳ họp. Dự kiến kỳ họp sẽ được tổ chức trong hai ngày 11 và 12/12/2019.

Kim Yến
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam