Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.:: Hoạt động của Văn phòng HĐND tỉnh - Thông tin tuyên truyền
Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh họp lệ tháng 10/2019

04/11/2019 13:36

Ngày 01/11/2019, Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành họp lệ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019.


Kết quả, Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã quan tâm tuyên truyền, triển khai, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên chi bộ như:

Kế hoạch số 11-KH/ĐUK ngày 27/8/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ khối thực hiện kế hoạch số 94-KH/TU ngày 02/8/2019 của Tỉnh ủy về Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 55-KL/TW ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; công văn số 881-CV/TU ngày 27/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện cuộc vận động cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực… 

 

Responsive image
 

Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11/2019, Chi bộ tiếp tục quan tâm tổ chức tuyên truyền, triển khai và quán triệt các nghị quyết, chủ trương, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên chi bộ như: Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 22/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh mạng quốc gia; công văn số 227/UBND-NC ngày 27/9/2019 về việc tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên công tác, làm việc, du học ở nước ngoài.

Tổ chức hội nghị giao ban giữa thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực, các Ban HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần hai tại huyện Phú Tân; tham dự tiếp xúc cử tri, họp Tổ đại biểu trước kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh 2019…

NGUYỄN NGUYỄN
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam