Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.:: Hoạt động của Văn phòng HĐND tỉnh - Thông tin tuyên truyền
Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh họp lệ tháng 9/2019

01/10/2019 08:19

Sáng ngày 30/9/2019, Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành họp lệ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10 năm 2019.


Kết quả trong tháng 9/2019, Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã quan tâm tuyên truyền, triển khai, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ đảng viên chi bộ như:

 

Responsive image

đ/c Lê Thanh Dũng, Bí thư Chi bộ, Chánh văn phòng HĐND tỉnh

phát biểu tại cuộc họp

 

Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 23/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Triển khai nội dung trọng tâm thực hiện Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 29/3/2019 và Chỉ thị 30-CT/TW ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Thanh Dũng, Bí thư Chi bộ đề nghị các đảng viên chi bộ tiếp tục thực hiện tốt vai trò, chức trách của mình trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10/2019, cụ thể như: Tiếp tục công tác khảo sát, giám sát chuyên đề; khảo sát, giám sát trước kỳ họp cuối năm 2019 của các Ban HĐND tỉnh; phiên họp Thường trực HĐND tỉnh và kỳ họp lần thứ 12 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh; tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với huyện, thị xã, thảnh phố lần thứ 2 tại huyện Phú Tân…

NGUYỄN NGUYỄN
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam