Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chương trình hoạt động
Chuẩn bị tham luận tại Hội nghị giao ban “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri và công tác thẩm tra của các Ban HĐND”

10/10/2018 18:49

Ngày 09/10/2018, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có văn bản đề nghị các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị tham luận tại Hội nghị giao ban về “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri và công tác thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân”.


Responsive image
 

Theo đó, để Hội nghị được tập trung ý kiến và có nhiều thông tin, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố tham gia phát biểu tham luận theo các nhóm vấn đề sau:

* NHÓM 1: “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm tra của các Ban HĐND” giao 03 Ban HĐND tỉnh và HĐND huyện Tri Tôn, thị xã Tân Châu, Phú Tân trình bày tham luận:

Công tác chuẩn bị thẩm tra: Việc nghiên cứu, tổ chức hoạt động khảo sát để thu thập thông tin liên quan đến nội dung thẩm tra. Tổ chức thẩm tra: Công tác phối hợp giữa các Ban với các cơ quan chuyên môn, cơ quan xây dựng báo cáo, dự thảo nghị quyết. Hoàn thiện báo cáo thẩm tra và giải quyết các vấn đề sau thẩm tra.

* NHÓM 2: “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri”

Chất lượng đại biểu HĐND: vị trí, vai trò, trách nhiệm, kỹ năng và năng lực của đại biểu HĐND trong hoạt động tiếp xúc cử tri; việc định hướng, gợi mở, giải đáp những vấn đề cử tri quan tâm đặt ra; công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND: giao HĐND huyện Thoại Sơn, Chợ Mới; An Phú.

Chất lượng cử tri tham dự tại các buổi tiếp xúc: số lượng, thành phần cử tri tham dự; các ý kiến phát biểu của cử tri tại hội nghị; giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm của cử tri trong việc tham gia tiếp xúc với các vị đại biểu dân cử: giao HĐND huyện Tịnh Biên, Châu Thành, Châu Phú.

Công tác tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri: thời gian; thành phần; hình thức tiếp xúc (việc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, tiếp xúc với nhóm cử tri); việc tiếp thu, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; công tác theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri: giao HĐND thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc trình bày tham luận.

Sau khi kết thúc phần trình bày tham luận, các đại biểu dự Hội nghị đặt vấn đề trao đổi trực tiếp với người trình bày để các địa phương có cơ hội học tập kinh nghiệm.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh lưu ý, để Hội nghị đạt chất lượng và đáp ứng yêu cầu, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị bài tham luận xung quanh chủ đề nêu trên và cung cấp từ 03 - 05 file ảnh minh họa (nếu có và kèm chú thích) hoạt động của HĐND.

Các bài tham luận và hình ảnh đề nghị gửi về Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang chậm nhất vào ngày 30/10/2018 để công tác tổng hợp được kịp thời theo yêu cầu.

Trước đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban về “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri và công tác thẩm tra của các Ban HĐND” nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổ chức tại huyện Phú Tân vào đầu tháng 11/2018.

Chủ đề Hội nghị: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri và công tác thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân”.

Hội nghị sẽ trao đổi những kinh nghiệm được đúc kết từ mặt được, chưa được và những kiến nghị tới nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp./.

NGUYỄN NGUYỄN
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam