Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.:: Hoạt động của Văn phòng HĐND tỉnh - Thông tin tuyên truyền
Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tổng kết hoạt động năm 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019

24/12/2018 08:59

Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019; kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ và Đảng viên năm 2018.


Responsive image
 

Kết quả, trong năm qua, công tác chính trị tư tưởng luôn được thực hiện thường xuyên, quán triệt và triển khai đầy đủ các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và kịp thời; cán bộ, Đảng viên an tâm công tác, chấp hành và thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc xây dựng Đảng, đoàn kết nội bộ được giữ vững từ đó đã cùng nhau thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan…

Theo đó, trong năm 2019, Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra các nhiệm vụ trong tâm cần thực hiện tốt như:

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, nhất là chuyên đề năm 2019 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh”; các quy định về những điều đảng viên không được làm…

Tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai đầy đủ các chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và của Đảng ủy cấp trên; kịp thời phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng chi bộ, lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị và các tổ chức quần chúng. Đồng thời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII).

NGUYỄN NGUYỄN
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam