Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chương trình hoạt động
An Giang: Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 – 2018 trên địa bàn tỉnh.

11/02/2019 08:15

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang vừa quyết định kế hoạch giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 – 2018 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:


Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang sẽ tập trung xem xét, đánh giá về tình hình cháy, nổ trong giai đoạn từ tháng 7/2014 đến tháng 7/2018; dự báo một số điểm cần lưu ý về cháy, nổ ở đơn vị trong thời gian tới; tình hình quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về phòng cháy, chữa cháy, nhất là Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, cháy chữa cháy; tình hình thực hiện quy định tại điều 63a Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy về việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC; đánh giá ý thức của người lao động trong chấp hành chính sách pháp luật về PCCC; tình hình thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các vụ cháy, nổ và khắc phục hậu quả; thực trạng việc bảo đảm các điều kiện phục vụ cho hoạt động chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc…); công tác xây dựng lực lượng PCCC; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về PCCC; những hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị; bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC…

Theo kế hoạch, Đoàn giám sát do ông Phan Huỳnh Sơn – Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn sẽ tiến hành khảo sát thực tế tại Khu Du lịch Núi Cấm, kho xăng dầu Vịnh Tre, khu công nghiệp Bình Hòa, kho bãi Cảng An Giang tại Long Xuyên, khách sạn Đông Xuyên; đồng thời làm việc trực tiếp tại Công ty cổ phần Du lịch An Giang, Công ty cổ phần Cảng An Giang, Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang và UBND tỉnh.

Kim Yến
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam