Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chương trình hoạt động
Xem xét việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh

24/01/2018 16:09

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh vừa ban hành kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 – 2016 trên địa bàn tỉnh.


    Theo kế hoạch, từ 25/01 đến ngày 29/01/2018, Đoàn giám sát do ông Phan Huỳnh Sơn – Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn sẽ tiến hành giám sát tại các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị An Giang, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang và UBND tỉnh. Nội dung của đợt giám sát nhằm xem xét việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp; đánh giá nội dung chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp; những vướng mắc, bất cập trong việc ban hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và nguyên nhân; kết quả công tác thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách, pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; đánh giá nội dung chính sách, pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; vướng mắc, bất cập trong việc ban hành chính sách, pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và nguyên nhân;…/.

Kim Yến
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam