Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin hoạt động
UBND tỉnh phân công chuẩn bị nội dung thông qua tại kỳ họp lần thứ 12 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh

10/10/2019 09:18

Ngày 30/9/2019, UBND tỉnh đã có văn bản phân công các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung thông qua tại kỳ họp lần thứ 12 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh. Cụ thể như sau:


Đối với Tờ trình ban hành Nghị quyết điều chỉnh một phần Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn ngân sách tỉnh). Tờ trình ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020. Do Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện

Đối với tờ trình ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang. Do Sở Nội vụ thực hiện.

Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc ban hành Danh mục các dự án cần thu hồi và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020. Do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

Tờ trình ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Do Sở Xây dựng thực hiện.

UBND tỉnh lưu ý, các Sở được phân công chuẩn bị gồm: Dự thảo tờ trình UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh; báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp, ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (nếu có)./.

NGUYỄN NGUYỄN
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam