Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.:: Hoạt động của Hội đồng nhân dân các Huyện, Thị xã, Thành phố
Tri Tôn: Rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện

03/09/2019 10:06

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn vừa tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ họp thứ 11 khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, như sau:


* Về công tác chuẩn bị kỳ họp:

Kỳ họp được chuẩn bị đúng trình tự theo quy định của pháp luật, Thường trực HĐND chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ họp; tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch của kỳ họp, trao đổi thống nhất với Thường trực UBND, UBMTTQVN huyện, các cơ quan liên quan về nội dung, thời gian, chương trình kỳ họp. Thường xuyên theo dõi đôn đốc các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung kỳ họp theo tiến độ. Phân công các ban HĐND huyện chủ động khảo sát, thẩm tra các nội dung liên quan đến kỳ họp; tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND huyện cho ý kiến nội dung kỳ họp, rà soát công tác chuẩn bị kỳ họp.

UBND huyện tích cực chỉ đạo các ngành chuyên môn tích cực chuẩn bị các tờ trình, dự thảo Nghị quyết và báo cáo trình kỳ họp; phân công các ngành trả lời các kiến nghị của đại biểu và cử tri được tổng hợp tại họp tổ và các buổi tiếp xúc cử tri...

Công tác thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện được chuẩn bị khá công phu có chất lượng, có trọng tâm, nêu rõ quan điểm kiến nghị, đề xuất hợp lý làm cơ sở để đại biểu thảo luận và quyết định các nội dung của kỳ họp.

Các vị đại biểu tham gia tiếp xúc cử tri và thảo luận Tổ tại địa bàn nơi mình là đại biểu theo kế hoạch của Thường trực HĐND huyện; các Tổ đại biểu cũng tích cực tham gia các hoạt động tại kỳ họp, đặc biệt đã tham gia thảo luận các vấn đề theo gợi ý của chủ tọa kỳ họp, đại biểu đã chủ động tham gia chất vấn tại hội trường, cho thấy vai trò và trách nhiệm của đại biểu từng bước được phát huy...  

* Công tác điều hành kỳ họp:

Công tác điều hành của chủ tọa kỳ họp chặt chẽ, khoa học, linh hoạt, đúng theo chương trình, nội dung kỳ họp được thông qua, đảm bảo thời gian, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể và ý thức trách nhiệm của đại biểu trong việc xem xét, thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của huyện; kỳ họp đã dành nhiều thời gian chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường, các câu hỏi chất vấn được nêu ngắn gọn, rõ ràng, không khí chất vấn thẳng thắn, xây dựng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số vấn đề cần rút kinh nghiệm đó là: Cơ quan chuyên môn chưa chủ động nắm chắc trong tham mưu cho UBND huyện chuẩn bị nội dung kỳ họp, có trường hợp trong nội dung kỳ họp có thông qua tờ trình điều chỉnh danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn đầu tư ngân sách huyện 6 tháng cuối năm 2019 nhưng đến kỳ họp mới thấy không cần thiết nên không thông qua; một số ít đại biểu chưa chủ động nghiên cứu tài liệu để tham gia phát biểu tại buổi thảo luận, chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm của đại biểu; một số điểm tiếp xúc cử tri, thành phần đại biểu dự không đầy đủ, cử tri tham gia còn ít, có nơi đa số là cán bộ, công chức cũng ảnh hưởng đến của buổi tiếp xúc...

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực HĐND huyện sẽ tiếp tục phối hợp với UBND, UBMTTQVN huyện làm tốt công tác tiếp xúc cử tri; nghiên cứu đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, giúp việc của UBND huyện trong việc xây dựng nội dung kỳ họp, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri; UBND huyện quan tâm chỉ đạo giải quyết khẩn trương, kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các đợt tiếp xúc cử tri và qua giám sát, thẩm tra, kiến nghị của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND huyện; rà soát lại những ý kiến, kiến nghị của cử tri đã trả lời nhưng chưa giải quyết, chỉ đạo các ban, ngành tiếp tục thực hiện

Kim Yến
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam