Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.:: Hoạt động của Hội đồng nhân dân các Huyện, Thị xã, Thành phố
An Phú: Rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện

20/09/2019 15:57

Thường trực HĐND huyện An Phú vừa tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Nhìn chung, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện xây dựng chương trình, nội dung kỳ họp, đồng thời  Thường trực HĐND huyện chủ động xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; công tác điều hành của chủ tọa kỳ họp chặt chẽ, khoa học, linh hoạt, đảm bảo dân chủ, bám sát chương trình kỳ họp đã dự kiến; các báo cáo thông qua tại kỳ họp được lựa chọn phù hợp, yêu cầu trình bày tóm tắt theo hướng ngắn gọn, trọng tâm; việc chất vấn tại kỳ họp được trực tiếp và diễn ra đúng theo quy định pháp luật, với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc và dân chủ; các Nghị quyết trình tại kỳ họp được thông qua bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và thực thi các văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên, đảm bảo khả thi và hiệu lực, hiệu quả;…Bên cạnh những mặt đạt được, việc tổ chức kỳ họp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số báo cáo chuyên đề của cơ quan, ban ngành huyện chưa đánh giá tình hình thực tế, phản ánh nguyên nhân của những kết quả và tồn tại hạn chế; việc gửi kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, của đại biểu đối với một số ngành chuyên môn còn chậm; công tác tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp chưa thực sự đảm bảo chất lượng, vì một số cử tri tham dự chưa đảm bảo, ngoài ra một số ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm, từ đó cử tri và đại biểu tiếp tục ý kiến, kiến nghị; một vài đại biểu còn vắng tham gia họp thảo luận Tổ HĐND huyện và đại biểu chất vấn còn ít, nội dung chất vấn còn mang tính  yêu cầu giải đáp, thắc mắc với một sự việc, việc trả lời chất vấn của một vài thủ trưởng cơ quan, ban ngành còn lòng vòng, chưa đi thẳng vào nội dung của đại biểu quan tâm chất vấn…thời gian tới, Thường trực HĐND huyện chủ động nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp HĐND huyện; phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện nghiên cứu, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri; phối hợp chặt chẽ trên cơ sở thống nhất cao với UBND huyện, các cơ quan, ban ngành để chuẩn bị báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp bảo đảm đúng theo quy định pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của huyện; UBND huyện quan tâm chỉ đạo giải quyết khẩn trương, kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các đơt tiếp xúc cử tri và qua giám sát, thẩm tra kiến nghị của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND huyện; rà soát lại những ý kiến, kiến nghị của cử tri đã trả lời nhưng chưa giải quyết, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành huyện tiếp tục thực hiện; các Ban HĐND huyện thực hiện tốt công tác thẩm tra, phân công thành viên tham gia nghiên cứu các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết; phối hợp đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc trả lời, giải quyết, các ý kiền, kiến nghị của cử tri và các kiến nghị sau giám sát của các Ban HĐND huyện; các Tổ đại biểu HĐND huyện tích cực theo dõi, giám sát việc trả lời, các ý kiến, kiến nghị của cử tri,  tăng cường các hoạt động trước và sau kỳ tiếp xúc cử tri…./.

Kim Yến
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam