Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.:: Hoạt động của Hội đồng nhân dân các Huyện, Thị xã, Thành phố
Tịnh Biên: HĐND huyện thông qua Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020.

30/12/2019 17:17

Hội đồng nhân dân huyện Tịnh Biên đã thông qua Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020, cụ thể như sau:


Tại kỳ họp giữa năm 2020:

Thời gian: Dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7 năm 2020.

Nội dung: xem xét các báo cáo và tờ trình: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND về kinh tế - xã hội; thực hiện thu – chi ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương; các báo cáo: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của các Tổ đại biểu HĐND huyện và kiến nghị của cử tri phục vụ kỳ họp HĐND huyện; các tờ trình: Xin sử dụng vốn kết dư ngân sách năm 2019; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện (nếu có); về dự kiến chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021;...

Tại kỳ họp cuối năm 2020:

Thời gian: Dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12 năm 2020; Nội dung: xem xét các báo cáo và tờ trình: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND về kinh tế - xã hội; thực hiện thu – chi ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương; các báo cáo: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2020; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của các Tổ đại biểu HĐND huyện và kiến nghị của cử tri phục vụ kỳ họp HĐND huyện; các tờ trình: phê chuẩn kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng năm 2021 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng cơ bản cuối năm 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện (nếu có); về thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021;...

Kim Yến
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam