Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.:: Hoạt động của Hội đồng nhân dân các Huyện, Thị xã, Thành phố
Tri Tôn: HĐND huyện thông qua Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020.

30/12/2019 14:48

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn đã thông qua Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020, cụ thể như sau:


Tại kỳ họp giữa năm 2020:

Thời gian: Dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7 năm 2020.

Nội dung: xem xét các báo cáo và tờ trình: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND về kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương; kết quả thực hành, tiết kiệm chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2020; tờ trình về dự kiến chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021;...

Tại kỳ họp cuối năm 2020:

Thời gian: Dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12 năm 2020; Nội dung: xem xét các báo cáo và tờ trình: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND về kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương; kết quả thực hành, tiết kiệm chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2020; tờ trình về về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2021; tờ trình về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách huyện năm 2021; tờ trình về việc sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác qua ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác;...

Kim Yến
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam