Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.:: Hoạt động của Hội đồng nhân dân các Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2020 của huyện Phú Tân.

30/12/2019 14:47

Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2020 (nguồn vốn ngân sách huyện quản lý), cụ thể như sau:


* Nguồn vốn được phân bổ năm 2020: 30.182 triệu đồng.

- Vốn đầu tư tập trung: 23.182 triệu đồng.

- Tiền sử dụng đất: 7.000 triệu đồng.

+ Tỉnh giao năm 2020: 5.000 đồng.

Trong đó dành chi đo đạc đất (10%):  500 triệu đồng.

+ Dự kiến tăng thu năm 2020: 2.000 triệu đồng.

Trong đó dành chi đo đạc đất (10%):  200 triệu đồng.

* Giao UBND huyện Phú Tân triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2020 (nguồn vốn ngân sách huyện quản lý) theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan và của tỉnh.

Kim Yến
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam