Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.:: Hoạt động của Hội đồng nhân dân các Huyện, Thị xã, Thành phố
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn bầu

10/01/2019 13:41

Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. Kết quả như sau:


1. Ông Nguyễn Thành Đô, Chủ tịch HĐND huyện:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 38 phiếu (chiếm 95%/tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm 18,92%/tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu

2. Ông Quách Minh Dũng, Phó Chủ tịch HĐND huyện:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 34 phiếu (chiếm 85%/tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm 10%/tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu

3. Ông Nguyễn Đình Chưởng, Phó Chủ tịch HĐND huyện:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 33 phiếu (chiếm 82,5%/tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 05 phiếu (chiếm 12,5%/tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

4. Ông Nguyễn Thành Huân, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 75%/tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 20%/tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

5. Ông Phạm Quang Căn, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 31 phiếu (chiếm 77,5%/tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 17,5%/tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

6. Ông Phạm Minh Tâm, Chủ tịch UBND huyện:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 34 phiếu (chiếm 85%/tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 05%/tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

7. Ông Dương Ngọc Lắm, Phó Chủ tịch UBND huyện:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 90%/tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 5%/tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

8. Ông Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND huyện:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 80%/tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm 10%/tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 5%/tổng số đại biểu HĐND).

9. Ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 80%/tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 06 phiếu (chiếm 15%/tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

10. Ông Nguyễn Văn Lẹ - Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 87,5%/tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm 7,5%/tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

11. Ông Phạm Thành Được - Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 34 phiếu (chiếm 85%/tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm 10%/tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

12. Ông Ngô Văn Quý - Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu (chiếm 67,5%/tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 17,5%/tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 10%/tổng số đại biểu HĐND).

13. Ông Huỳnh Công Trường - Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 34 phiếu (chiếm 85%/tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm 10%/tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

14. Ông Phạm Quốc Hùng - Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu (chiếm 62,5%/tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 25%/tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 07,5%/tổng số đại biểu HĐND).

15. Bà Trần Thị Thu Vân - Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 87,5%/tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm 7,5%/tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

16. Bà Bùi Thị Ngọc Bích - Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 31 phiếu (chiếm 77,5%/tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 17,5%/tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

17. Bà Lê Hiếu Xuyên - Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu (chiếm 62,5%/tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 27,5%/tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 5%/tổng số đại biểu HĐND).

18. Ông Trương Văn Hòa - Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 70%/tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 20%/tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 5%/tổng số đại biểu HĐND).

Kim Yến
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam