Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.:: Hoạt động của Hội đồng nhân dân các Huyện, Thị xã, Thành phố
Huyện Tri Tôn: Phát huy tối đa tiềm năng, khai thác có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế ổn định

22/01/2018 08:55

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn vừa thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018, với mục tiêu, nhiệm vụ như sau:


    Phát huy tối đa tiềm năng, khai thác có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế ổn định, bền vững theo hướng tăng trưởng nhanh ở các ngành, lĩnh vực lợi thế của huyện; thu hút doanh nghiệp đầu tư cho du lịch, nông nghiệp, nông thôn, phát triển hợp tác xã kiểu mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Responsive image

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn biểu quyết thông qua Nghị quyết

tại kỳ họp giữa năm 2017 (Hình ảnh minh họa)

    Tập trung đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; thúc đẩy bình đẳng giới; thực hiện dân chủ và công bằng xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

    Phấn đấu, thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình đạt 36,015 triệu đồng; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tăng 12,91%; Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước 75.230 triệu đồng; Tổng chi ngân sách địa phương 506.714 triệu đồng. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,11%; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%; Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề 9,5%; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 4%; Huy động học sinh tăng 1%; Duy trì, nâng chất 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới Vĩnh Gia, Tà Đảnh, các xã còn lại phấn đấu đạt thêm từ 3 đến 5 tiêu chí; Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96,95%; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 31,2%.

    Để thực hiện tốt các mục tiêu chỉ tiêu nêu trên, huyện Tri Tôn đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện, đó là:

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tập trung tháo gỡ vướng mắc, khuyến khích tích tụ đất đai theo đề án, dự án của tỉnh gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp. Thực hiện đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi...

    Thực hiện tốt chính sách khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; rà soát thông tin danh mục dự án mời gọi đầu tư. Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, phát huy hiệu quả tổ hợp tác là cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất lượng giống, vật tư nông nghiệp và nông sản hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững... Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập của người dân, chú trọng bảo vệ môi trường và an ninh nông thôn.

    Tranh thủ các nguồn vốn, đẩy mạnh xã hội hóa và mời gọi đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, thương mại, du lịch, chỉnh trang, phát triển đô thị và đề án xây dựng cầu nông thôn. Tạo chuyển biến rõ nét về tiềm năng du lịch để thu hút đầu tư. Đồng thời đa dạng hóa sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, các mặt hàng đặc sản truyền thống phục vụ khách tham quan du lịch.

    Thực hiện tốt chương trình khuyến công hỗ trợ đầu tư, khuyến khích các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đổi mới thiết bị, công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh. Thúc đẩy phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, công nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp khai khoáng, ưu tiên thu hút các dự án đầu tư sử dụng công nghệ cao, sản phẩm cạnh tranh, thân thiện môi trường. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp và công nghiệp.

    Tập trung giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các chợ, sắp xếp chợ trung tâm huyện theo hướng văn minh, lịch sự; nhân rộng mô hình chợ an toàn thực phẩm; đầu tư cửa khẩu phụ Vĩnh Gia, khai thác kinh tế biên giới. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra thị trường, xử lý các hành vi gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành, chính quyền địa phương trong định hướng, quy hoạch sản xuất, phát triển thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ, tích cực tìm đầu ra cho sản phẩm.

    Tập trung các giải pháp đảm bảo công tác thu ngân sách đạt chỉ tiêu, tổ chức khai thác tốt các nguồn thu về đất bổ sung vốn đầu tư. Tăng cường kỷ luật tài chính, ngân sách; tập trung xử lý và thu tiền cụm tuyến dân cư vượt lũ, trạm bơm điện. Thực hiện hiệu quả các giải pháp chống thất thu, giảm nợ đọng thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật thuế, phí, lệ phí. Điều hành chi ngân sách chặt chẽ, thực hiện công khai minh bạch tình hình sử dụng ngân sách ở các cấp ngân sách và đơn vị thụ hưởng. Tăng cường kiểm tra các đơn vị sử dụng ngân sách, đảm bảo nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước. Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

    Thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư công; đẩy nhanh công tác phân bổ, giao vốn và giải ngân. Tăng cường quản lý chất lượng, thanh tra, giám sát công trình, nâng cao hiệu quả đầu tư công, nhất là các dự án hạ tầng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

    Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; lồng ghép tuyên truyền về biến đổi khí hậu giúp người dân nâng cao nhận thức và khả năng thích ứng. Quản lý chặt chẽ đất đai, khắc phục tình trạng sử dụng không đúng mục đích. Cải thiện chất lượng môi trường và xử lý ô nhiễm, nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý rác thải. Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép.

    Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả đào tạo đi đôi với công tác chống bỏ học; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình; quan tâm công tác xã hội hóa giáo dục đào tạo...

    Nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, hiệu quả quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội; đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm; tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp làm hàng giả, hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng. Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, truyền thống và xây dựng các giá trị văn hóa mới tốt đẹp. Phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, phụ nữ, nâng cao chất lượng bình đẳng giới. Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo. Quan tâm phát triển thể dục, thể thao quần chúng; tăng cường công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

    Nâng cao hiệu quả dạy nghề, giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. Chăm lo và cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện tốt chính sách về người có công, người nghèo, bảo trợ xã hội. Tập trung thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng Ngân hàng chính sách xã hội, giảm nợ quá hạn. Hoàn thành chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng. Thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội hóa về giúp đỡ hộ nghèo có nhà ở…

    Xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là điều hành khâu tổ chức thực hiện, phân công, kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp và trách nhiệm của đội ngũ CBCC, viên chức.

    Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri, công tác tiếp công dân. Tăng cường phòng chống, ngăn ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực... Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, chú trọng việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện.

    Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước và những vấn đề dư luận quan tâm. Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc hại. Bảo đảm an toàn thông tin; khắc phục kịp thời các sự cố mất an toàn thông tin. Vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

    Tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc tuyến biên giới, củng cố mối quan hệ hữu nghị các huyện bạn thuộc tỉnh Tà Keo, vương quốc Campuchia; Kết hợp chặt chẽ giữa an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội..../.

NGUYỄN NGUYỄN
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam