Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.:: Hoạt động của Hội đồng nhân dân các Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND huyện.

30/12/2019 14:49

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND huyện về phê chuẩn phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách huyện năm 2019, cụ thể như sau:


* Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019: 19.081 triệu đồng. Bao gồm:

- Vốn đầu tư tập trung: 17.081 triệu đồng.

- Vốn thu tiền sử dụng đất: 2.000 triệu đồng.

* Nội dung điều chỉnh, bổ sung: Tăng 02 công trình, gồm:

- Sân đua bò huyện Tri Tôn.

- Xây dựng mới trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã Tà Đảnh.

* Kế hoạch vốn đầu tư phát triển cuối năm 2019:

- Tổng kế hoạch vốn: 19.081 triệu đồng. Bao gồm:

+ Vốn đầu tư tập trung: 17.081 triệu đồng.

+ Vốn thu tiền sử dụng đất: 2.000 triệu đồng.

- Về danh mục: 18 công trình.

* Điều chỉnh phương án phân bổ kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng cuối năm 2019.

- Số danh mục dự án tăng so kế hoạch đầu năm: Tăng 02 công trình.

- Số vốn tăng, giảm so kế hoạch đầu năm:

+ Tăng vốn 07 công trình, với số tiền: 3.972 triệu đồng.

+ Giảm vốn 09 công trình, với số tiền: 3.972 triệu đồng.

(Điều chỉnh tăng, giảm nội bộ không vượt so Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND huyện)..../.

Kim Yến
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam