Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.:: Hoạt động của Hội đồng nhân dân các Huyện, Thị xã, Thành phố
Xem xét cho ý kiến nội dung tổ chức họp giao ban lần thứ 4

30/08/2019 08:38

Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Tri Tôn vừa tiến hành phiên họp thường kỳ tháng 8/2019 nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị kỳ họp lần thứ 11; thông qua nội dung tổ chức họp giao ban của Thường trực HĐND huyện lần thứ 4 tại xã Châu Lăng; kế hoạch khảo sát công tác chuẩn bị năm học mới 2019 – 2020.


Phiên họp do ông Phan Văn Sương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì, tham dự phiên họp có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện.

 

Qua các ý kiến thảo luận, đóng góp, ông Phan Văn Sương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận như sau:

 

- Đối với báo cáo rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị kỳ họp lần thứ 11:

 

+ Thống nhất dự thảo báo cáo của Thường trực HĐND huyện, đề nghị chỉnh sửa từ ngữ phần cần rút kinh nghiệm; trong báo cáo Thường trực HĐND huyện cần chọn những nội dung, vấn đề bức xúc trọng tâm liên quan đến tình hình thực tế và cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan hỗ trợ cho công tác tham khảo, nghiên cứu phục vụ đại biểu tham gia tích cực tại phiên chất vấn.

 

+ Đề nghị UBND huyện thực hiện tốt hơn nữa trong việc chỉ đạo các ngành chuyên môn cung cấp các văn bản phục vụ tại các kỳ họp đúng thời gian quy định.

 

- Tổ chức họp giao ban của Thường trực HĐND huyện lần thứ 4 tại xã Châu Lăng: Thống nhất chọn chủ đề tại hội nghị giao ban lần thứ 4 “Kinh ngiệm hoạt động HĐND từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới”. Thường trực HĐND huyện ban hành đề cương từng nhóm vấn đề cụ thể để HĐND cấp xã trao đổi kinh nghiệm tại hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND cấp xã.

 

- Đối với Kế hoạch khảo sát công tác chuẩn bị năm học mới 2019 – 2020: Thực hiện khảo sát tại một số điểm tại mỗi cấp học để đánh giá toàn diện tình hình chuẩn bị khai giảng năm học mới. Mời lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo huyện tham gia đoàn khảo sát để nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại các trường và giải trình những vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm quản lý của phòng.

 

- Các Ban HĐND huyện nhanh chóng hoàn tất các thủ tục miễn nhiệm, bổ sung kiện toàn số lượng thành viên các Ban HĐND để triển khai, phân công thực hiện các nhiệm vụ của Ban những tháng cuối năm 2019…/.

Kim Yến
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam