Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.:: Hoạt động của Văn phòng HĐND tỉnh - Thông tin tuyên truyền
Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai Quy định số 179-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương

10/04/2019 10:43

Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh vừa triển khai Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.


Responsive image
 

Quy định này quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Theo đó Quy định này có tổng cộng 4 Chương, 17 Điều, nêu rõ nguyên tắc thực hiện; Chủ thể kiểm tra, giám sát; Đối tượng kiểm tra, giám sát; Chế độ kiểm tra; Trách nhiệm của chủ thể kiểm tra. Nội dung kiểm tra; Về tự kiểm tra của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng; Phương pháp kiểm tra;  Thẩm quyền của chủ thể kiểm tra; chế độ và trách nhiệm của chủ thể giám sát; Nội dung giám sát; Phương pháp, hình thức giám sátThẩm quyền của chủ thể giám sát

Mục đích nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng trong công tác cán bộ. Đánh giá đúng công tác cán bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, bảo đảm công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định. Qua đó góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ; sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt đối với các tập thể và cá nhân./.

 

NGUYỄN NGUYỄN
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam