Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin hoạt động
Thống nhất điều chỉnh danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nguồn vốn ngân sách Trung ương trên địa bàn Tân Châu

08/02/2018 07:53

Ngày 01/02/2018, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có văn bản thống nhất với Tờ trình số 786/TTr-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 nguồn vốn ngân sách trung ương trên địa bàn thị xã Tân Châu.


    Theo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, việc cắt giảm 01 dự án cũ để bổ sung 02 dự án mới trong nội bộ xã Phú Lộc là phù hợp với hiện trạng, tình hình thực tế của địa phương và không làm tăng tổng số kế hoạch vốn ngân sách Trung ương đã giao cho địa phương theo Quyết định số 3111/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Bên cạnh đó, các dự án đề nghị bổ sung đã hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, đảm bảo đủ điều kiện bố trí vốn thực hiện đầu tư theo quy định của Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ.

    Đồng thời, để tạo điều kiện cho địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đồng thời sử dụng có hiệu quả và hết nguồn vốn ngân sách trung ương đã được phân bổ trong năm 2017.

    Qua đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh danh mục dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 nguồn vốn ngân sách trung ương trên địa bàn thị xã Tân Châu làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo; đồng thời báo cáo cụ thể gửi Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất./.

NGUYỄN NGUYỄN
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam