Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động Đảng đoàn - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp tháng 5/2018

11/06/2018 10:15

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm thảo luận, cho ý kiến đối với Báo cáo tiến độ chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh; Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019; Báo cáo một số nội dung liên quan đến diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Dự thảo báo cáo kết quả giám sát của HĐND tỉnh năm 2017; Dự thảo Báo cáo hoạt động tháng 5, chương trình công tác tháng 6/2018 của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và một số nội dung khác có liên quan.


   Tham dự cuộc họp gồm có: Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên – Môi trường; lãnh đạo Văn phòng: HĐND, UBND tỉnh.

   Kết luận buổi làm việc, ông Võ Anh Kiệt – Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị và đảm bảo về hình thức, nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh.

   Đối với Tờ trình ban hành Nghị quyết về thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện và phụ cấp cho cộng tác viên làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, đề nghị UBND tỉnh bổ sung thêm “chế độ, chính sách cho đối tượng cộng tác viên, đồng đẳng viên làm công tác phòng chống HIV/AIDS”.

   Đối với Báo cáo quy định mức hỗ trợ chi phí giống để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô trên địa bàn tỉnh, đề nghị UBND tỉnh chuyển sang hình thức Tờ trình trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh để xem xét ban hành nghị quyết. Lý do: nội dung này đã được Thường trực HĐND tỉnh đồng ý tại Công văn số 289/HĐND-TT nhưng chưa trình tại kỳ họp HĐND tỉnh để ban hành nghị quyết.

   Về kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh, do thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp vào các ngày 11, 12, 13 tháng 7 trùng với thời gian diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh nên thống nhất tổ chức kỳ họp vào ngày 17, 18, 19 tháng 7 năm 2018.

   Về phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp thứ 7 (tính đến thời điểm họp Thường trực HĐND tháng 5/2018 là 31 tờ trình), thống nhất giao: Ban Kinh tế – Ngân sách thẩm tra 19 tờ trình, Ban Văn hóa – Xã hội thẩm tra 09 tờ trình và Ban Pháp chế thẩm tra 03 tờ trình.

   Thống nhất các Dự thảo: Tờ trình, Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019; Báo cáo kết quả giám sát của HĐND tỉnh năm 2017;  Báo cáo hoạt động tháng 5, chương trình công tác tháng 6/2018 của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh…

   Đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh thông báo đến các Tổ đại biểu HĐND tỉnh chủ động sắp xếp thời gian họp Tổ không để trùng với thời gian diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh đảm bảo các đại biểu HĐND tham dự cuộc họp đầy đủ. Trong trường hợp vắng mặt, đại biểu phải xin phép và được sự đồng ý của Tổ trưởng Tổ đại biểu./.

NGUYỄN NGUYỄN
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam