Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin hoạt động
Ban Kinh tế – ngân sách thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 14/07/2017 của HĐND tỉnh

28/11/2019 10:55

Ban Kinh tế – ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã họp thẩm tra đối với nội dung Tờ trình số 758/TTr-UBND ngày 22/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 14/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh An Giang).


Responsive image
 

Tờ trình số 759/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 (vốn đầu tư tập trung và vốn thu từ xổ số kiến thiết); Tờ trình 760/TTr-UBND ngày 22/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 7/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 (vốn đầu tư tập trung và vốn thu từ xổ số kiến thiết) và Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung danh mục dự án và vốn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2018...

Kết quả, Ban Kinh tế – ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất với các nội dung trên do UBND tỉnh trình, nội dung dự thảo Nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

NGUYỄN NGUYỄN
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam