Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin hoạt động
Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh với các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra

25/11/2019 15:37

Công tác thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp là nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban HĐND được Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định tại Điều 109 và Điều 111 theo trình tự, thủ tục và thẩm quyền, nên hoạt động thẩm tra là một khâu quan trọng của công tác chuẩn bị để tổ chức kỳ họp HĐND.


Responsive image
 

Công tác thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết được Thường trực HĐND tỉnh điều hòa, phối hợp, phân công nhiệm vụ cho các Ban HĐND tỉnh thẩm tra theo nội dung, lĩnh vực của từng Ban, đảm bảo phù hợp, khoa học, đúng quy định của pháp luật.

Trên cơ sở phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh tiến hành thu thập thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung được phân công để thẩm tra về hình thức và nội dung của các văn bản. Hoạt động thẩm tra của Ban được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, từng bước đổi mới theo hướng chuyên sâu vào từng nội dung, lĩnh vực. Báo cáo thẩm tra của Ban ngắn gọn, nhằm xem xét sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, chú trọng những nội dung chưa phù hợp, chưa rõ ràng; xác định nguyên nhân, cơ sở pháp lý và có những đề xuất, kiến nghị phù hợp với thực tế của địa phương.

Tại các cuộc họp thẩm tra, ngoài Ủy viên của Ban, Ban đã mời Phó Chủ tịch, lãnh đạo Ban Kinh tế - ngân sách, Ban pháp chế HĐND tỉnh; UBMTTQVN, UBND cùng cấp, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan để làm rõ các nội dung chưa thống nhất, nếu cơ quan trình dự thảo chuẩn bị không tốt hoặc không giải trình được các vấn đề do Ban đặt ra thì Ban yêu cầu chỉnh sửa lại tờ trình và dự thảo nghị quyết hoặc báo cáo Thường trực HĐND tỉnh không đưa vào nội dung chương trình kỳ họp. Nhờ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung dự thảo nghị quyết, góp phần nâng cao chất lượng và tính khả thi của việc ban hành nghị quyết, tiết kiệm thời gian kỳ họp.

Ngoài ra, Ban còn tổ chức khảo sát thực tế đối với một số nội dung tờ trình làm cơ sở thẩm tra, qua đó có thể thấy việc thẩm tra các báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết của Ban được thực hiện chặt chẽ, theo trình tự và đảm bảo đúng thời gian luật định. Báo cáo thẩm tra của Ban đều có chất lượng, tính phản biện cao, cung cấp nhiều thông tin quan trọng, góp phần giúp cho đại biểu có cơ sở để thảo luận, quyết định tại kỳ họp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thẩm tra của Ban còn một số tồn tại, hạn chế như:

Một số báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND gửi về Thường trực và Ban của HĐND còn chậm so với quy định, thậm chí có văn bản gửi sát ngày diễn ra kỳ họp, phải sửa lại nhiều lần, hồ sơ gửi kèm không đầy đủ, thiếu thông tin liên quan đến báo cáo, dự thảo nghị quyết ảnh hưởng đến công tác thẩm tra của Ban.

Sự phối hợp giữa Ban với các cơ quan chuyên môn, cơ quan xây dựng báo cáo, dự thảo nghị quyết chưa chặt chẽ, chưa tổ chức được nhiều hoạt động khảo sát, chưa thực hiện việc lấy ý kiến của các chuyên gia để tăng tính phản biện đối với báo cáo thẩm tra của Ban.

Việc tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách trong dự thảo nghị quyết và các cơ quan, tổ chức có liên quan chưa được thực hiện thường xuyên.

Một số Ủy viên của Ban chưa dành thời gian tham gia các hoạt động của Ban; chưa nghiên cứu kỹ tài liệu liên quan đến lĩnh vực Ban phân công phụ trách, chưa có nhiều ý kiến tại cuộc họp, khảo sát, giám sát. Hoạt động thẩm tra chủ yếu phụ thuộc vào lãnh đạo Ban chuyên trách, chưa phát huy được sức mạnh trí tuệ tập thể của Ban.

 

Từ thực tế nêu trên, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh xin chia sẻ một số kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động thẩm tra như sau:

Để việc thẩm tra báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết đảm bảo chất lượng, mang tính phản biện cao, các cơ quan có trách nhiệm liên quan cần đảm bảo thực hiện nghiêm quy trình thủ tục soạn thảo ban hành nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật: các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết phải được gửi tới Thường trực HĐND và Ban đúng thời gian, có sự thẩm định của Sở Tư pháp đối với các văn bản có yêu cầu phải thẩm định. Trên cơ sở đó mới từng bước đổi mới nâng cao chất lượng, đảm bảo việc ban hành nghị quyết đúng luật và hiệu quả.

Trực tiếp tham dự hội nghị của UBND tỉnh bàn về những nội dung trình kỳ họp HĐND, khi cần thiết sẽ tham gia đóng góp ý kiến để cơ quan tham mưu hoàn chỉnh nội dung trước khi chuyển đến Ban HĐND tỉnh thẩm tra.

Cần nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, tăng cường khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri, dư luận xã hội để nắm thông tin phục vụ công tác thẩm tra. Một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng thẩm tra những năm gần đây là do các Ủy viên Ban chưa dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu thông tin liên quan đến nội dung thẩm tra, nên rất khó phản biện.

Khi nhận được báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết cần thẩm tra, Ban tiếp tục thực hiện các công việc sau:

Lãnh đạo Ban: phải chuẩn bị trước các nội dung gợi ý, đưa ra các vấn đề để Ủy viên Ban tham gia ý kiến tập trung vào vấn đề trọng tâm. Mạnh dạn, quyết đoán, không ngại va chạm chỉ ra những vấn đề còn vướng mắc, còn ý kiến khác nhau liên quan đến quy định của luật và thực tiễn để thảo luận.

Ủy viên Ban: cần chủ động dành thời gian nghiên cứu sâu những nội dung được phân công cho Ban thẩm tra, tích cực phát biểu ý kiến có nội dung mang tính tranh luận, xây dựng, thể hiện chính kiến rõ ràng cụ thể tránh chung chung.

Thu thập các thông tin cần thiết: yêu cầu cơ quan soạn thảo phải cung cấp những tài liệu, báo cáo về các nội dung cần làm rõ; tổ chức các đoàn khảo sát để nắm tình hình tại địa phương, đơn vị về những nội dung liên quan đến báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết… trong trường hợp cần thiết có thể tiến hành lấy ý kiến các chuyên gia và những người có kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực đang tiến hành thẩm tra.

Nội dung báo cáo thẩm tra của Ban phải thể hiện rõ được ý kiến của Ban về các vấn đề như cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, những tác động, hiệu quả liên quan nội dung thẩm tra; sự phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tính khả thi, dư luận xã hội… những vấn đề mà Ban nhất trí, không nhất trí hay còn nhiều ý kiến khác nhau; kết luận của việc thẩm tra phải cụ thể, rõ ràng về những vấn đề trọng tâm, có đề xuất phương hướng, biện pháp giải quyết để nghị quyết khi ban hành đạt chất lượng cao. Đối với các đề án, dự thảo Nghị quyết mà nội dung chuẩn bị chưa đảm bảo yêu cầu, chưa phù hợp với tình hình của địa phương thì Ban phải có ý kiến phản biện kiên quyết, kiến nghị với HĐND không thông qua để đảm bảo tính khả thi và đúng luật./.

NGUYỄN NGUYỄN
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam