Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin hoạt động
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

26/11/2019 10:55

Thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết để trình kỳ họp HĐND là một trong những nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu của các Ban HĐND được quy định rõ tại Điều 109, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015.


Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh với chức năng nhiệm vụ được giao theo luật định là thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết các lĩnh vực: kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. Kết quả, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trải qua 11 kỳ họp, Ban kinh tế - ngân sách đã tiến hành thẩm tra tổng cộng gần 100 báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

 

Responsive image
 

Các báo cáo thẩm tra của Ban cơ bản được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đồng tình thống nhất cao và là cơ sở giúp Hội đồng nhân dân tỉnh có những quyết định đúng đắn, hợp lòng dân và mang tính khả thi cao. Các kiến nghị của Ban hầu hết đã được UBND tỉnh đồng tình, thống nhất giải trình ngay tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời, chỉ đạo cho các sở ngành có liên quan xem xét xử lý sau đó. Nhìn chung, kết quả hoạt động thẩm tra của Ban đã phục vụ tốt cho công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND, góp phần vào việc nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của HĐND đối với lĩnh vực do Ban phụ trách.

 

Tuy nhiên, lĩnh vực phụ trách của Ban kinh tế - ngân sách đa ngành, đa lĩnh vực; Ủy viên Ban Kinh tế - ngân sách hầu hết là kiêm nhiệm, việc tham gia hoạt động giám sát, thẩm tra còn hạn chế. Sự am hiểu, nắm bắt về các lĩnh vực còn giới hạn, trong khi các báo cáo, đề án của UBND trình mỗi kỳ họp có nhiều nội dung trên nhiều lĩnh vực khác nhau, có những vấn đề mang tính chiến lược lâu dài, có những vấn đề mang tính chuyên môn sâu, thậm chí có vấn đề khá phức tạp.

 

Do vậy, để góp phần nâng cao chất lượng báo cáo thẩm tra trong thời gian tới, Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đề xuất cần quan tâm một số vấn đề sau:

 

Thứ nhất, các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết phải được gửi đến HĐND tỉnh đúng thời gian, có sự thẩm định của Sở Tư pháp đối với các văn bản có yêu cầu phải thẩm định. Đối với những vấn đề cần xin ý kiến các bộ, ngành của Trung ương cần được chuẩn bị trước đúng theo đúng quy trình.

 

Thứ hai, Phòng chuyên môn của Văn Phòng HĐND tỉnh chuẩn bị đầy đủ các thông tin cần thiết, các văn bản pháp luật để kịp thời tham mưu, cung cấp đến Lãnh đạo Ban, các ủy viên Ban. Đồng thời xây dựng các báo cáo thẩm tra, dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh và báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trước khi Ban Kinh tế - ngân sách tiến hành họp thẩm tra theo quy định tại khoản 2, Điều 111 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015.

 

Thứ ba, các ủy viên Ban trong vai trò trách nhiệm của mình cần tích cực nghiên cứu tài liệu cũng như dành nhiều thời gian tham gia khảo sát, giám sát với Ban để nắm thông tin phục vụ công tác thẩm tra của Ban đạt kết quả tốt.

 

Thứ tư, tổ chức tập huấn nghiệp vụ để nâng cao năng lực và kỹ năng thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân, các ủy viên Ban hoạt động kiêm nhiệm và đội ngũ chuyên viên giúp việc của Ban để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ./.

NGUYỄN NGUYỄN
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam