Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động Đảng đoàn - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
Hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019

10/07/2019 15:58

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình công tác đã đề ra. Công tác tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh được quan tâm thực hiện theo đúng quy định


Responsive image

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát

trước kỳ họp giữa năm 2019 tại UBND huyện Châu Thành

 

Hoạt động giám sát có trọng tâm, trọng điểm và bám sát theo dự kiến chương trình giám sát của HĐND tỉnh đề ra; việc theo dõi giải quyết các kiến nghị sau giám sát được Thường trực và các Ban HĐND tỉnh quan tâm, đảm bảo cho hoạt động giám sát được thực hiện có hiệu quả; công tác theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện thường xuyên và đạt hiệu quả cao.

Sau khảo sát, giám sát, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp lấy ý kiến thống nhất nội dung báo cáo kết quả khảo sát, giám sát đúng thời gian quy định, trong đó nêu rõ những thuận lợi, khó khăn và đề xuất, kiến nghị của đơn vị được khảo sát, giám sát để đôn đốc UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương sớm giải quyết; qua đó tạo điều kiện cho các sở, ngành, địa phương hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Công tác tiếp xúc cử tri được duy trì đúng quy định và từng bước đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả. Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, kịp thời chuyển đến UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan trả lời theo đúng quy định, những ý kiến kiến nghị của cử tri trùng lắp với những kỳ họp trước, đã được Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn để chuyển đến UBND tỉnh làm rõ tiến độ thực hiện, những khó khăn và giải pháp để thực hiện trong thời gian tới.

 

Công tác tiếp công dân được thực hiện thường xuyên, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến HĐND tỉnh đều được tiếp nhận, tổng hợp, phân loại, nghiên cứu, xem xét, xử lý nhanh chóng, kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị của người dân.

Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII của Đảng đối với hoạt động HĐND; tổ chức thành công kỳ họp HĐND giữa năm, cuối năm 2019. Bên cạnh đó, phối hợp với UBND và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức triển khai quán triệt các Nghị quyết của kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, khóa IX đến các ngành, các cấp và tầng lớp nhân dân.

Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp, chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị giải quyết, trả lời. Thường trực HĐND và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh tham dự kỳ họp HĐND ở huyện, thị xã, thành phố và một số xã, phường, thị trấn để nắm tình hình và trao đổi góp ý để nâng chất lượng hoạt động HĐND ngày càng tốt hơn./.

NGUYỄN NGUYỄN
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam