Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.:: Hoạt động của Văn phòng HĐND tỉnh - Thông tin tuyên truyền
Chi bộ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII

28/12/2018 10:21

Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII cho cán bộ, đảng viên và người lao động cơ quan.


Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên và người lao động cơ quan đã nghe đồng chí Lê Thanh Dũng – Bí thư Chi bộ triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 37-KL/TW về “Tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019” và Quy định số 08i-Qđi/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

Responsive image
 

Các nghị quyết, kết luận, quy định lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh. Sau khi học tập, nghiên cứu, cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch cá nhân và làm tốt công tác tuyên truyền,đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống./.

Kim Yến
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam