Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trả lời chất vấn - kiến nghị cử tri kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, khóa IX
 Sở Giao thông Vận tải trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh

01/04/2019

Sở Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời ý kiến của cử tri sau kỳ họp lần thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:
Xem tiếp...
 Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời tại công văn số: 40/UBND-TH ngày 15/01/2019 như sau:

23/01/2019

Đề xuất UBND tỉnh xem xét, bố trí tăng nguồn kinh phí 1% sự nghiệp bảo vệ môi trường cho huyện để địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về bảo vệ môi trường như: Hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt với Xí nghiệp Môi trường Đô thị huyện, xử lý khu điểm ô nhiễm môi trường rạch Thơm Rơm, thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và xây dựng hệ thống xử lý nước thải cụm, tuyến dân cư.
Xem tiếp...
 Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời tại công văn số: 40/UBND-TH ngày 15/01/2019 như sau:

23/01/2019

Năm 2017 căn cứ vào Biên bản quyết toán ngày 14/5/2018 giữa UBND huyện Phú Tân và Sở Tài chính, tình hình hụt thu ngân sách năm 2017 là 9.983 triệu đồng. Sau khi thông qua Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất, UBND huyện sẽ báo cáo phương án xử lý hụt thu và đề nghị tỉnh xem xét giải quyết.
Xem tiếp...
 Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời tại công văn số: 40/UBND-TH ngày 15/01/2019 như sau:

23/01/2019

Năm 2016 theo Thông báo số 823/TB-STC ngày 14/6/2016 của Sở Tài chính huyện Phú Tân hụt thu ngân sách là 9.115 triệu đồng. Ủy ban nhân dân huyện đã có Báo cáo số 3266/BC-UBND ngày 06/12/2017 báo cáo phương án xử lý hụt thu ngân sách địa phương năm 2016, trong đó có sau khi đã trừ các khoản bù đắp, ngân sách vẫn còn hụt thu 9.115 triệu đồng. Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân đã gửi Sở Tài chính nhưng chưa được xem xét giải quyết.
Xem tiếp...
 Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời tại công văn số: 40/UBND-TH ngày 15/01/2019 như sau:

23/01/2019

Đề xuất UBND tỉnh làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp để sớm triển khai thực hiện việc gia hạn Dự án nạo vét thông luồng sông Cái Vừng.
Xem tiếp...
 Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời tại công văn số: 40/UBND-TH ngày 15/01/2019 như sau:

23/01/2019

Kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Sở Tư pháp sớm ban hành trình tự, thủ tục quy định vê việc khai thác đất mặt, đất gò cao.
Xem tiếp...
 Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời tại công văn số: 40/UBND-TH ngày 15/01/2019 như sau:

23/01/2019

Kiến nghị xem xét điều chỉnh chỉ tiêu huy động tỉnh giao đối với Nhà trẻ và Mẫu giáo 5 tuổi phù hợp với tình hình thực tế và số liệu điều tra của huyện.
Xem tiếp...
 Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời tại công văn số: 40/UBND-TH ngày 15/01/2019 như sau:

23/01/2019

Hỗ trợ nâng cấp, cải tạo cầu Mương Khai (ranh xã Phú Thọ - Phú An), Mương Cả Năm (xã Phú An) và cầu số 13 (xã Phú Lâm) do cầu đã qua nhiều năm sử dụng nên phần kết cấu đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện lưu thông qua lại.
Xem tiếp...
 Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời tại công văn số: 40/UBND-TH ngày 15/01/2019 như sau:

23/01/2019

Đối với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đề nghị xem xét tăng nguồn kinh phí cho hoạt động phong trào cấp huyện từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng và kể cả BCĐ cấp xã, thị trấn từ 5 triệu đồng lên 10 triệu đồng, vì hiện nay kinh phí không đảm bảo.
Xem tiếp...

Trang đầu Trang trước12345678Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Chuyên mục HĐND
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam