Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh, khóa IX
 BÁO CÁO Tổng hợp trả lời ý kiến thảo luận Tổ đại biểu trước kỳ họp lần thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

23/07/2018

Báo cáo số 442/BC-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tổng hợp trả lời ý kiến thảo luận Tổ đại biểu trước kỳ họp lần thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Xem tiếp...
 Báo cáo Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

18/07/2018

Báo cáo số 434/BC-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Xem tiếp...
 Đơn vị SỞ NỘI VỤ trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri

13/07/2018

Công văn số 1154/SNV-VP ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Sở Nội vụ về việc giải trình các ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND qua thảo luận của Tổ trước kỳ họp lần thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX
Xem tiếp...
 Đơn vị BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri

13/07/2018

Công văn số 895/BQLKKT-TNMT ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Ban Quản lý khu kinh tế về việc giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ họp 7 HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021
Xem tiếp...
 Đơn vị SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri

13/07/2018

Công văn số 1143/SGTVT-KHTC ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Sở Giao thông Vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Xem tiếp...
 Đơn vị TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri

11/07/2018

Báo cáo số 685/TA-VP ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Tòa Án nhân dân tỉnh An Giang, Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Xem tiếp...

Trang đầu Trang trước1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Chuyên mục HĐND
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam