Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11
 Kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện Châu Thành

28/11/2019

Theo Chương trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện Châu Thành được các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện như sau:
Xem tiếp...
 Kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện Tri Tôn

28/11/2019

Theo Chương trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện Tri Tôn được các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện như sau:
Xem tiếp...
 Kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện Thoại Sơn

28/11/2019

Theo Chương trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện Thoại Sơn được các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện như sau:
Xem tiếp...
 Kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn thị xã Tân Châu

28/11/2019

Theo Chương trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn thị xã Tân Châu được các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện như sau:
Xem tiếp...
 Kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện Phú Tân

28/11/2019

Theo Chương trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện Phú Tân được các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện như sau:
Xem tiếp...
 Kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện Chợ Mới

28/11/2019

Theo Chương trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện Chợ Mới được các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện như sau:
Xem tiếp...
 Kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện Châu Phú

28/11/2019

Theo Chương trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện Châu Phú được các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện như sau:
Xem tiếp...
 Kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn thành phố Châu Đốc

28/11/2019

Theo Chương trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn thành phố Châu Đốc được các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện như sau:
Xem tiếp...
 Kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện An Phú

28/11/2019

Theo Chương trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện An Phú được các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện như sau:
Xem tiếp...
 Kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện Tịnh Biên

26/11/2019

Theo Chương trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện Tịnh Biên được các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện như sau:
Xem tiếp...
 Kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn thành phố Long Xuyên

26/11/2019

Theo Chương trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn thành phố Long Xuyên được các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện như sau:
Xem tiếp...

Trang đầu Trang trước1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Chuyên mục HĐND
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam