Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, khóa IX
Nội dung trích yếu Tập tin đính kèm

- Hướng dẫn họp và thảo luận Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ở huyện, thị xã, thành phố(04/06/2019)

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019(04/06/2019)

- Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2019(04/06/2019)

- Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019(04/06/2019)

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng(04/06/2019)

- Báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 5 tháng đầu năm 2019(04/06/2019)

- Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về ban hành Đề án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2010-2020(04/06/2019)

- Báo cáo kết quả thực hiện Đề án sáp nhập TT Y tế huyện, thị xã, thành phố và BV đa khoa huyện, thị xã, thành phố Trung tâm Y tế huyện thực hiện hai chức năng dự phòng và điều trị(04/06/2019)

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh(04/06/2019)

- Báo cáo kết quả nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập(04/06/2019)

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2019(04/06/2019)

- Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 và phương hướng trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh(04/06/2019)

- Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021(04/06/2019)

- Báo cáo kết quả thực hiện nội dung chất vấn tại kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021(04/06/2019)

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021(04/06/2019)

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND tỉnh qua thảo luận Tổ trước kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021(04/06/2019)

- Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2019(04/06/2019)

- Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018(04/06/2019)

- Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021(04/06/2019)

- Tờ trình bổ sung danh mục dự án và vốn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2018(04/06/2019)

Trang đầu Trang trước12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam