Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu họp Tổ đại biểu trước kỳ họp cuối năm 2019 HĐND tỉnh, khóa IX
Nội dung trích yếu Tập tin đính kèm

- Công văn số 131/HĐND-TT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang v/v gửi tài liệu họp và thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh ở huyện, thị xã, thành phố (lần 2)(12/11/2019)

- Tờ trình số 708/TTr-UBND Ban hành Nghị quyết thông qua Đề án Chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2019-2025(12/11/2019)

- Tờ trình số 715/TTr-UBND Ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh An Giang(12/11/2019)

- Tờ trình số 709/TTr-UBND về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016-2021(12/11/2019)

- Tờ trình số 710/TTr-UBND về việc đề nghị bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016-2021(12/11/2019)

- Báo cáo số 983/BC-TA hoạt động Tòa án nhân dân tỉnh hai cấp tỉnh 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019(12/11/2019)

- Hướng dẫn số 129/HD-HĐND ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang hướng dẫn họp và thảo luận Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ở huyện, thị xã, thành phố(07/11/2019)

- Báo cáo số 690/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020(07/11/2019)

- Báo cáo số 620/BC-CTHADS kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2019(07/11/2019)

- Báo cáo số 673/BC-UBND kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019(07/11/2019)

- Báo cáo số 674/BC-UBND kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng(07/11/2019)

- Báo cáo 675/BC-UBND kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019(07/11/2019)

- Báo cáo số 2971/BC-VKS của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tại kỳ họp cuối năm 2019 Hội đồng nhân dân khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021(07/11/2019)

- Báo cáo số 679/BC-UBND kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đến tháng 10 năm 2019(07/11/2019)

- Báo cáo số 680/BC-UBND Kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa đất rừng phòng hộ năm 2018(07/11/2019)

- Báo cáo 687/BC-UBND kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021(07/11/2019)

- Báo cáo số 688/BC-UBND Kết quả thực hiện ý kiến thảo luận Tổ đại biểu trước kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021(07/11/2019)

- Báo cáo số 689/BC-UBND Kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021(07/11/2019)

- Báo cáo số 692/BC-UBND Công tác xúc tiến thương mại và kêu gọi đầu tư năm 2019(07/11/2019)

- Báo cáo số 695/BC-UBND kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước từ năm 2016 đến 31/10/2019(07/11/2019)

Trang đầu Trang trước12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam