Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh, Khóa IX
Nội dung trích yếu Tập tin đính kèm

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh(22/05/2018)

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh(22/05/2018)

Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh(30/12/2017)

(Thay thế Tờ trình 601/TTr-UBND) V/v thông qua Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu.(06/12/2017)

(Thay thế Tờ trình 615/TTr-UBND) V/v thông qua “Quy hoạch phát triển du lịch ba xã Cù Lao Giêng, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.(04/12/2017)

(Thay thế Tờ trình 619/TTr-UBND) V/v đề nghị thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ 2018.(04/12/2017)

(Thay thế Tờ trình 617/TTr-UBND ) V/v đề nghị thông qua quyết định chủ chương đầu tư chương trình, dự án nhóm B và dự án trọng điếm nhóm c sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020.(04/12/2017)

(Thay thế Tờ trình 409/TTr-UBND) V/v ban hành định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.(04/12/2017)

(Thay thế Tờ trình 614/TTr-UBND) V/v Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 13/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 của HĐND tỉnh An Giang về ban hành chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với VĐV, HLV thể thao thành tích cao(04/12/2017)

(Bổ sung) Thông báo Mặt trân Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền năm 2017 (tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh, khóa IX)(01/12/2017)

(Bổ sung) Tờ trình 697/TTr-UBND V/v giao số lượng người làm việc năm 2017 cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh An Giang(01/12/2017)

(Thay thế Báo cáo 628/BC-UBND) Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018(30/11/2017)

(Bổ sung) Báo cáo Tổng hợp kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021(30/11/2017)

(Bổ sung) Tài liệu Họp HĐND tỉnh tại kỳ họp lần thứ 6 HĐND tỉnh, khóa IX (cập nhật ngày 04/12/2017)(27/11/2017)

Hướng dẫn Họp và thảo luận Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ở huyện, thị xã, thành phố(01/11/2017)

Tài liệu Họp Tổ Đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp lần thứ 6 HĐND tỉnh, khóa IX (cập nhật ngày 01-11-2017)(30/10/2017)

Trang đầu Trang trước1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam