Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu họp Tổ Đại biểu trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh, Khóa IX
Nội dung trích yếu Tập tin đính kèm

- Hướng dẫn số 73/HD-HĐND: Họp và thảo luận Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ở huyện, thị xã, thành phố.(08/06/2018)

- Báo cáo số 311-BC-UBND: kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018.(08/06/2018)

- Báo cáo số 281-BC-UBND: tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh 6 tháng cuối năm 2018.(08/06/2018)

- Báo cáo số 2309-BC-VKS: hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2018(08/06/2018)

- Báo cáo số 563-BC-TA: hoạt động của Tòa án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2018.(08/06/2018)

- Báo cáo số 335-BC-CTHADS: của Cục Thi hành án dân sự tỉnh kết quả công tác thi hành án 6 tháng đầu năm 2018.(08/06/2018)

- Báo cáo số 12-BC-HDND: Kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2017.(08/06/2018)

- Báo cáo số 269-BC-UBND: Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018.(08/06/2018)

- Báo cáo số 276-BC-UBND: Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.(08/06/2018)

- Báo cáo số 277-BC-UBND: tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về xuất, nhập cảnh đối với cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2018.(08/06/2018)

- Báo cáo số 279-BC-UBND: Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2018.(08/06/2018)

- Báo cáo số 280-BC-UBND: Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2018.(08/06/2018)

- Báo cáo số 282-BC-UBND: tình hình thực hiện NQ số 40/2018/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.(08/06/2018)

- Báo cáo số 290-BC-UBND: việc phân bổ Kế hoạch vốn và danh mục chi tiết nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2018.(08/06/2018)

- Báo cáo số 304-BC-UBND: Kết quả công tác phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng 6 tháng đầu năm 2018.(08/06/2018)

- Báo cáo số 306-BC-UBND: Kết quả thực hiện củng cố, nâng chất hoạt động của các Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã.(08/06/2018)

- Báo cáo số 312-BC-UBND: Kết quả giải quyết ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh.(08/06/2018)

- Tờ trình 01-TTr-HDND: Về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019(08/06/2018)

- Tờ trình 302-TTr-UBND: quy định nội dung và mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, giam lận thương mại và hàng giả các cấp trên địa bàn tỉnh AG.(08/06/2018)

- Tờ trình 322-TTr-UBND: ban hành Nghị quyết về định mức thu chi phí cai nghiện và đối tượng miễn, giảm chi phí cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.(07/06/2018)

Trang đầu Trang trước123Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam