Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nghị quyết kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, Khóa IX
Nội dung trích yếu Tập tin đính kèm

Nghị Quyết Ban hành Quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021(25/10/2017)

Nghị Quyết Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021(25/10/2017)

Nghị Quyết Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021(25/10/2017)

Nghị Quyết Về việc chủ trương thực hiện, cơ chế tài chính, kế hoạch trả nợ vay của dự án mở rộng nâng cấp đô thị ViN - Tiểu dự án TP Long Xuyên, tỉnh AG, vay vốn ngân sách Thế giới (WB)(25/10/2017)

Nghị Quyết Về phê chuẩn phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh An Giang)(25/10/2017)

Nghị Quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017(25/10/2017)

Nghị Quyết Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang(25/10/2017)

Nghị Quyết Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang(25/10/2017)

Nghị Quyết Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang(25/10/2017)

Nghị Quyết Về việc quy định mức trích để lại cho tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt; bố trí sử dụng nguồn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải ...(25/10/2017)

Nghị Quyết Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang(25/10/2017)

Nghị Quyết Về việc quy định mức thu học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh An Giang(25/10/2017)

Nghị Quyết Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh An Giang(25/10/2017)

Nghị Quyết Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang(25/10/2017)

Nghị Quyết Về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh An Giang(25/10/2017)

Nghị Quyết Về việc ban hành danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2017(25/10/2017)

Nghị Quyết quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách TW và quy định về vốn đối ứng của địa phương đối với Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020(25/10/2017)

Nghị Quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do địa phương quản lý(25/10/2017)

Trang đầu Trang trước1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam