Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, khóa IX
Nội dung trích yếu Tập tin đính kèm

- Hướng dẫn thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh(06/12/2019)

- Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021(06/12/2019)

- Thông báo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV(06/12/2019)

- Báo cáo số 783/TTr-UBND Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020(06/12/2019)

- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2019 của đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021(06/12/2019)

- Thông báo Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền năm 2019 (trình bày tại kỳ họp lần thứ 12 HĐND tỉnh khoá IX)(06/12/2019)

- Báo cáo số 752/BC-UBND Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020(06/12/2019)

- Tờ trình số 744/TTr-UBND Về việc trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2017...(06/12/2019)

- Tờ trình số 750/TTr-UBND phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2018(06/12/2019)

- Tờ trình số 751/TTr-UBND Về việc tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2020(06/12/2019)

- Tờ trình số 754/TTr-UBND Về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2020(06/12/2019)

- Tờ trình số 746/TTr-UBND Về việc dự thảo văn bản trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ...(06/12/2019)

- Tờ trình số 747/TTr-UBND Về việc dự thảo văn bản trình Hội đồng nhân dân tỉnh phương án phân bổ kế hoạch vốn và danh mục chi tiết các xã sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân ...(06/12/2019)

- Tờ trình số 758/TTr-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 11/NQ-HĐND...(06/12/2019)

- Tờ trình số 759/TTr-UBND về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 (vốn đầu tư tập trung và vốn thu từ xổ số kiến thiết)(06/12/2019)

- Tờ trình số 760/TTr-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển ...(06/12/2019)

- Tờ trình số 773/TTr-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư chương trình ....(06/12/2019)

- Tờ trình số 787/TTr-UBND dự thảo Nghị quyết thông qua bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang(06/12/2019)

- Tờ trình số 790-TTr-UBND Dự thảo Nghị quyết hủy bỏ dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017; ban hành Danh mục dự án có thu hồi đất và ...(06/12/2019)

- Tờ trình số 763/TTr-UBND về việc đề nghị thông qua đề án “Đề nghị công nhận thị trấn Cái Dầu mở rộng, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV”(06/12/2019)

Trang đầu Trang trước1234Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam