Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nghị quyết kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, khóa IX
Nội dung trích yếu Tập tin đính kèm

- Nghị quyết số 07/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021(22/07/2019)

- Nghị quyết số 08/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021(22/07/2019)

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019(22/07/2019)

- Nghị quyết số 10/NQ-HĐND Về việc tán thành chủ trương thành lập thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang(22/07/2019)

- Nghị quyết số 11/NQ-HĐND Về việc tán thành chủ trương thành lập thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang(22/07/2019)

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND Bổ sung danh mục dự án và vốn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2018(22/07/2019)

- Nghị quyết số 13/NQ-HĐND Về việc thông qua đề án "Đề nghị công nhận thị trấn Chợ Mới mở rộng, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang là đô thị loại IV"(22/07/2019)

- Nghị quyết số 14/NQ-HĐND Về việc thông qua đề án "Đề nghị công nhận thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang là đô thị loại III"(22/07/2019)

- Nghị quyết số 15/NQ-HĐND Về việc đổi tên trường học trên địa bàn thị xã Tân Châu(22/07/2019)

- Nghị quyết số 16/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh(22/07/2019)

- Nghị quyết số 17/NQ-HĐND Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020(22/07/2019)

- Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh(22/07/2019)

- Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND Hủy bỏ dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi, bổ sung Danh mục dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ ...(22/07/2019)

- Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh(22/07/2019)

- Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang(22/07/2019)

- Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh An Giang(22/07/2019)

- Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ thù lao cho cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh An Giang(22/07/2019)

- Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ phụ cấp cho đối tượng làm công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh An Giang(22/07/2019)

- Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của NN do địa phương qlý(22/07/2019)

- Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh An Giang(22/07/2019)

Trang đầu Trang trước12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam