Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nghị quyết kỳ họp thứ 10 (bất thường) HĐND tỉnh, khóa IX
Nội dung trích yếu Tập tin đính kèm

- Công văn số 48/HĐND-TT ngày 28 tháng 5 năm 2019 về việc gửi Nghị quyết kỳ họp lần thứ mười (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh(29/05/2019)

- Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021(29/05/2019)

- Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021(29/05/2019)

- Nghị quyết phê duyệt số lượng người làm việc và HĐLĐ theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP, NĐ số 161/2018/NĐ-CP trong các ĐVSN công lập và hội có tính chất đặc thù(29/05/2019)

- Nghị quyết về việc ủy thác nguồn vốn ngân sách tỉnh cho Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh An Giang phục vụ cho vay Chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm(29/05/2019)

Trang đầu Trang trước1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam