Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin liên hệ
Skip portlet Portlet Menu

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Địa chỉ: Số 01 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.  

 

Email: vphdnd@angiang.gov.vn 

 

Điện thoại: 02963.852.289 - Fax: 02963.852.288

_________________________________________________

 

BAN BIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

(Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-VP ngày 01/7/2019 của Chánh Văn phòng HĐND tỉnh AG)

 

     Email: banbientap.vpddbqhvhdnd@angiang.gov.vn

 

     + Gồm các ông, bà có tên sau:

 

      1. Ông Lê Thanh Dũng, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh – Trưởng Ban;

 

      2. Bà Thái Thúy Châu, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh  – Phó Trưởng Ban;

 

      3. Bà Lê Thị Thanh Yên, Trưởng Phòng HC-TC-QT – Biên tập viên;

 

      4. Ông Lê Hiệp Hùng, Chuyên viên phụ trách CNTT – Biên tập viên;

 

      5. Tổ giúp việc:

 

      - Bà Nguyễn Ngọc Hòa, Kế toán – Chuyên viên;

 

      - Bà Nguyễn Lê Phương Ngân, Thủ quỹ – Chuyên viên.

 

     + Tập tin đính kèm:   Tải về

 

 

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam