Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị nhiều vấn đề đến các cơ quan Trung ương

08/07/2019

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã hoàn thành tiếp xúc với bà con cử tri tại 11 điểm trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố để báo cáo kết quả kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV; báo cáo tình hình hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tại kỳ họp; giải trình, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với Quốc hội, Chính phủ và Bộ, ngành Trung ương, qua đó có 1.110 cử tri tham dự, với 64 lượt ý kiến phát biểu.
Xem tiếp...
 Cử tri huyện Thoại Sơn kiến nghị nhiều vấn đề đến Quốc hội, Chính phủ và Bộ ngành Trung ương

04/07/2019

Đến nay, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã hoàn thành tiếp xúc với bà con cử tri trên địa bàn huyện Thoại Sơn để báo cáo kết quả kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV. Và báo cáo tình hình hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tại kỳ họp; lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị của cử tri đối với Quốc hội, Chính phủ và Bộ, ngành Trung ương trong thời gian tới.
Xem tiếp...
 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trên địa bàn thành phố Long Xuyên báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7

01/07/2019

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn thành phố Long Xuyên để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và tình hình hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp vừa qua.
Xem tiếp...
 Hoàn thành tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Phú Tân báo cáo kết quả kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIV

25/06/2019

Đến nay, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã hoàn thành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ bảy, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn huyện Phú Tân để báo cáo kết quả kỳ họp; tình hình hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp vừa qua
Xem tiếp...
 Từ 18/6 đến 20/6, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIV

10/06/2019

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang vừa có Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ bảy, Quốc hội khóa XIV.
Xem tiếp...
 Hôm nay 20/5/2019, Quốc hội khai mạc Kỳ họp thứ bảy, khóa XIV

20/05/2019

Sáng 20/5/2019, Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV sẽ tiến hành khai mạc kỳ họp. Theo Chương trình ngày làm việc đầu tiên, trước khi khai mạc kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quốc hội họp cũng sẽ có phiên trù bị, theo đó: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp.
Xem tiếp...
 Cử tri tỉnh An Giang gửi gắm nhiều tâm tư nguyện vọng đến Kỳ họp Quốc hội lần thứ 7

20/05/2019

Sáng nay 20/5/2019, tại diễn đàn kỳ họp lần thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp Quốc hội đã nghe Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước.
Xem tiếp...
 Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày 20/5/2019

17/05/2019

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV. Theo dự kiến nội dung Chương trình kỳ họp lần này, Quốc hội xem xét thông qua các dự án Luật, và dự thảo Nghị quyết gồm: Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Kiến trúc; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ…
Xem tiếp...
 Kế hoạch sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp năm 2013

17/05/2019

Thực hiện Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/ năm 2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Công văn số 2875/VPCP-PL ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng về sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp 2013.
Xem tiếp...
 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang hoàn thành tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho Kỳ họp Quốc hội lần thứ 7

15/05/2019

Đến nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã hoàn thành tiếp xúc cử tri tại các huyện, thị xã, thành phố để báo cáo nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Nhìn chung, tại các buổi tiếp xúc các ý kiến của cử tri tập trung bày tỏ sự quan tâm đối với tình hình kinh tế - xã hội, an ninh và đánh giá cao hoạt động của Quốc hội đã có nhiều đổi mới, chất lượng.
Xem tiếp...
 Đại biểu Quốc hội hoàn thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội lần thứ bảy trên địa bàn huyện Tri Tôn

13/05/2019

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang vừa hoàn thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ bảy, Quốc hội Khóa XIV trên địa bàn huyện Tri Tôn, để báo cáo với bà con cử tri dự kiến nội dung, chương trình và những vấn đề liên quan đến kỳ họp Quốc hội.
Xem tiếp...
 Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Châu Phú thông báo nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

13/05/2019

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang vừa tiếp xúc cử tri địa bàn huyện Châu Phú, để báo cáo với bà con cử tri dự kiến nội dung, chương trình và những vấn đề liên quan đến kỳ họp lần thứ 7, Quốc hội khóa XIV.
Xem tiếp...
 Đoàn Đại biểu Quốc hội hoàn thành tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Châu Thành chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV

10/05/2019

Chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ bảy, Quốc hội khóa XIV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã hoàn thành tiếp xúc với bà con cử tri trên địa bàn huyện Châu Thành để thông báo dự kiến nội dung, chương trình và những vấn đề liên quan đến kỳ họp; đồng thời lắng nghe, ý kiến, tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị của cử tri đối với Quốc hội tại kỳ họp sắp tới.
Xem tiếp...
 Đại biểu Quốc hội hoàn thành tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Phú Tân trước Kỳ họp lần thứ bảy, Quốc hội khóa XIV

07/05/2019

Chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ bảy, Quốc hội khóa XIV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang gồm: ông Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội; ông Nguyễn Sĩ Lâm, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trưòng của Quốc hội, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn tỉnh An Giang;
Xem tiếp...
 Đại biểu Quốc hội hoàn thành tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện An Phú trước Kỳ họp lần thứ bảy, Quốc hội khóa XIV

07/05/2019

Chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ bảy, Quốc hội khóa XIV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang gồm: ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch phụ trách – kiêm tổng thư ký liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam; ông Chau Chắc, Chính ủy Trường Quân sự tỉnh đã tiếp xúc với bà con cử tri trên địa bàn huyện An Phú, để thông báo dự kiến nội dung, chương trình và những vấn đề liên quan đến kỳ họp;
Xem tiếp...

Trang đầu Trang trước123456789Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam