Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
Thông tin kỳ họp HĐND
Skip portlet Portlet Menu
 An Giang: Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh thành công tốt đẹp

12/12/2019

Sau gần 03 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm cao, ngày 11/12/2019, Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa IX), nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành các nội dung Chương trình đề ra.
Xem tiếp...
 Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

12/12/2019

Ngày 11/12/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX Kỳ họp thứ 12 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Với các mục tiêu, giải pháp như sau:
Xem tiếp...
 Nhiều góp ý tích cực của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cho giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020

11/12/2019

Ngày 10/12/2019, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành họp tiếp tục thảo luận đóng góp ý kiến về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2020 và các tờ trình có liên quan. Nhìn chung, các đại biểu cơ bản thống nhất với các báo cáo, tờ trình của UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự và báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân, đồng thời có một số ý kiến góp ý như sau:
Xem tiếp...
 Các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội đề ra đều đạt và vượt kế hoạch đề ra

11/12/2019

Chiều ngày 09/12/2019, Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày tại kỳ họp lần thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh cho thấy:
Xem tiếp...
 Thẩm tra tình hình kinh tế - ngân sách năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2020

11/12/2019

Chiều 09/12/2019, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - ngân sách năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 trình tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh cho thấy:
Xem tiếp...
 An Giang: Tình hình thực thi pháp luật trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh

11/12/2019

Chiều ngày 09/12/2019, Báo cáo thẩm tra về tình hình thực thi pháp luật năm 2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, trình tại diễn đàn kỳ họp thứ 12 đã thống nhất nhận định:
Xem tiếp...
 Nội dung chương trình ngày làm việc đầu tiên của Hội đồng nhân dân tỉnh

11/12/2019

Ngày 09/12/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh đã diễn ra kỳ họp lần thứ 12 khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo chương trình của ngày làm việc đầu tiên có các nội dung, cụ thể như sau:
Xem tiếp...
 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết trả lời phóng vấn về các nội dung liên quan đến Kỳ họp thứ 12

11/12/2019

(TGAG)- Trong 3 ngày (09 đến 11/12/2019) diễn ra Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dịp này, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2019 và những nội dung tập trung làm việc trong kỳ họp.
Xem tiếp...
 An Giang: Thực hiện đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh

09/12/2019

Sáng ngày 09/12/2019, Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng trình bày tại diễn đàn kỳ họp lần thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh cho thấy: Kết quả kinh tế - xã hội tỉnh năm 2019 có nhiều chuyển biến tích cực, ước thực hiện đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh (đạt 100% chỉ tiêu), trong đó có 08 chỉ tiêu đạt và 05 chỉ tiêu vượt. Cụ thể:
Xem tiếp...
 Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu

09/12/2019

Sáng ngày 09/12/2019, sau phần phát biểu khai mạc kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, kỳ họp thứ 12 khóa IX đã tiến hành quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu.
Xem tiếp...
 Khai mạc kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

09/12/2019

Sáng nay ngày 09/12/2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX đã khai mạc kỳ họp thứ 12. Để kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Xem tiếp...
 Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2019

09/12/2019

Năm 2019, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi nhưng là năm mà tỉnh nhà đạt được nhiều kết quả khả quan, có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đạt tương đối đồng bộ các mục tiêu tổng quát đã được HĐND tỉnh đề ra, ước đạt và vượt toàn bộ 13/13 chỉ tiêu HĐND tỉnh giao (8 chỉ tiêu ước đạt và 5 chỉ tiêu ước vượt kế hoạch).
Xem tiếp...
 Cử tri quan tâm gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị đến kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh

09/12/2019

Chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh 2019, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại 134 điểm của các xã, phường và thị trấn, thu hút 10.272 cử tri tham dự. Tại các buổi tiếp xúc, cử tri phấn khởi với những kết quả đạt được trong năm 2019, đồng thời tiếp phản ánh, kiến nghị một số biện pháp đến Hội đồng nhân dân tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo, các ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung trên các lĩnh vực như sau:
Xem tiếp...
 Những nét nổi bật về hoạt động của HĐND tỉnh trong năm 2019

09/12/2019

Năm 2019, Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh đã hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra. Thường trực HĐND tỉnh duy trì và tổ chức họp thường kỳ hàng tháng, tại phiên họp đã thảo luận và thống nhất một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh để tiếp tục triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chủ động trong việc chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động với các Ban HĐND tỉnh.
Xem tiếp...
 Kỳ họp lần thứ 12 sẽ tập trung bàn bạc, biểu quyết những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng để đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

09/12/2019

Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra.
Xem tiếp...

Trang đầu Trang trước123456Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam