Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xây dựng pháp luật
Skip portlet Portlet Menu
 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: Thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ

22/05/2019

Chiều ngày 20/5/2019, theo chương trình Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.
Xem tiếp...
 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

15/05/2019

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Giáo dục (sửa đổi), thành phần mời tham dự có các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang, đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, các sở, ngành tỉnh và một số chuyên gia, bà Mai Thị Ánh Tuyết – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh An Giang, ĐBQH tỉnh An Giang chủ trì hội nghị.
Xem tiếp...
 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang với công tác xây dựng Luật

14/01/2019

Trong năm 2018, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai tổ chức có hiệu quả các nghị quyết, chương trình công tác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban, Văn phòng của Quốc hội và Chương trình công tác năm 2018 của Đoàn vào thực tế tình hình địa phương đạt được kết quả cao.
Xem tiếp...
 Quốc hội thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi) và Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

11/06/2018

Ngày 08/6/2018, tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội họp toàn thể ở Hội trường để thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi) và Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.
Xem tiếp...
 Luật An ninh mạng: Thận trọng xem xét trước khi thông qua

31/05/2018

Sáng ngày 29/5/2018, dưới sự chủ trì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành, các vị đại biểu Quốc hội đã họp phiên toàn thể để thảo luận ở Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật An ninh mạng.
Xem tiếp...
 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi)

18/04/2018

Sáng ngày 13/04/2018, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi), tham dự có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ngành tỉnh, Hội Luật gia, Hiệp hội doanh nghiệp, Trung tâm xúc tiến thương mại… ông Phan Huỳnh Sơn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang chủ trì Hội nghị.
Xem tiếp...
 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thể dục, thể thao

30/03/2018

Sáng ngày 28/03/2018, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, tham dự có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện các sở, ngành, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật tỉnh An Giang, bà Mai Thị Ánh Tuyết, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang chủ trì Hội nghị.
Xem tiếp...
 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp luật đo đạc và bản đồ

30/03/2018

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Đo đạc và Bản đồ, tham dự có đại diện Ủy ban nhần dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện các sở, ngành, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật tỉnh An Giang, bà Mai Thị Ánh Tuyết, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang chủ trì Hội nghị.
Xem tiếp...
 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổ chức hội nghị Lấy ý kiến đóng góp Luật Tố cáo (sửa đổi)

26/03/2018

Sáng ngày 22/03/2018, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Tố cáo (sửa đổi), tham dự có đại diện các sở, ngành, Ban Nội chính, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh và Thanh tra thành phố Long Xuyên, bà Mai Thị Ánh Tuyết, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật tỉnh An Giang chủ trì Hội nghị.
Xem tiếp...
 Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

27/11/2017

Chiều ngày 24/11/2017, đầu giờ phiên họp, Quốc hội sau khi nghe Phó Tổng Thư ký Quốc hội trình bày dự thảo Nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đât, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Long Thành, tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết, có 449 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tán thành, chiếm 91,45% so tổng số ĐBQH.
Xem tiếp...
 Quốc hội quyết định đầu tư dự án đường bộ cao tốc cầu Mỹ Thuận 2 (Tiền Giang và Vĩnh Long), giai đoạn 2017-2020

27/11/2017

Sáng ngày 22/11/2017, trước khi thảo luận dự án (DA) Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, có 408 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tán thành, đạt 83,1% so tổng số ĐBQH.
Xem tiếp...
 Quốc hội biểu quyết thông qua Luật quản lý nợ công (sửa đổi)

27/11/2017

Sáng ngày 23/11/2017, đầu giờ phiên họp thảo luận dự án Luật an ninh mạng. Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi), sau đó, tiến hành biểu quyết thông qua, kết quả, có 421 đại biểu Quốc hội tán thành, đạt 85,74% so tổng số đại biểu Quốc hội.
Xem tiếp...
 Đại biểu Nguyễn Mai Bộ đoàn ĐBQH An Giang Tham gia thảo luận Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

27/11/2017

Sáng ngày 22/11/2017, tại phiên thảo luận dự án Bảo vệ bí mật nhà nước (BVBMNN).
Xem tiếp...
 Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quy hoạch

27/11/2017

Sáng ngày 24/11/2017, đầu giờ phiên thảo luận dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi), Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quy hoạch. Có 433 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tán thành, đạt 88,19% so với tổng số ĐBQH. Luật này gồm 6 Chương, 59 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.
Xem tiếp...
 Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang Tham gia thảo luận Luật tố cáo (sửa đổi)

27/11/2017

Chiều ngày 23/11/2017, Quốc hội thảo luận dự án Luật Tố cáo (sửa đổi). Tại phiên họp toàn thể, đại biểu Quốc hội tập thảo luận tập trung: Về quyền và nghĩa vụ của người tố cáo; Về hình thức tố cáo; Về thời hiệu tố cáo; Về “rút tố cáo”; Về “điểm dừng” trong giải quyết tố cáo; Về bảo vệ người tố cáo…
Xem tiếp...

Trang đầu Trang trước123Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam