Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu Họp HĐND Tỉnh
Skip portlet Portlet Menu
Nội dung Tập tin đính kèm

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2019 (28/05/2019)


- Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2019 (28/05/2019)


- Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 (28/05/2019)


- Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (28/05/2019)


- Báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 5 tháng đầu năm 2019 (28/05/2019)


- Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về ban hành Đề án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2010-2020 (28/05/2019)


- Báo cáo kết quả thực hiện Đề án sáp nhập TT Y tế huyện, thị xã, thành phố và BV đa khoa huyện, thị xã, thành phố Trung tâm Y tế huyện thực hiện hai chức năng dự phòng và điều trị (28/05/2019)


- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh (28/05/2019)


- Báo cáo kết quả nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (28/05/2019)


- Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018 (28/05/2019)


- Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (28/05/2019)


Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 5 HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (cập nhật đến ngày 21/6/2017) (21/06/2017)


Tài liệu phục vụ kỳ họp Bất thường thứ 4 HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (cập nhật 11-5-12017) (11/05/2017)


Trang đầu Trang trước1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam