Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị
Skip portlet Portlet Menu

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC - QUẢN TRỊ - VĂN PHÒNG HĐND TỈNH

Số điện thoại: (0296)3 852 289 - Fax: (0296)3 852 288

-----------------------------

 

 

* LÃNH ĐẠO PHÒNG HC - TC - QT:

 

1. TRƯỞNG PHÒNG:

   Họ tên: LÊ THỊ THANH YÊN.

   Chức vụ: Trưởng phòng HC - TC - QT

   Số điện thoại: 0939 239 444

   Email: lttyen@angiang.gov.vn. 

 

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

   Họ tên: NGUYỄN NGỌC HÒA.

   Chức vụ: Phó Trưởng phòng HC - TC - QT

   Số điện thoại: 0982 858 345

   Email: nnhoa@angiang.gov.vn. 

 

 

* CHUYÊN VIÊN PHÒNG HC - TC - QT:

 

3. Họ tên: NGUYỄN LƯU VINH

   Chức vụ: Chuyên viên

   Số điện thoại: 0888 299 949

   Email: nlvinh01@angiang.gov.vn. 

 

4. Họ tên: LÊ THỊ LÂM AN

   Chức vụ: Văn thư

   Số điện thoại: 0907 430 333

   Email: ntlan@angiang.gov.vn. 

 

5. Họ tên: LÊ HIỆP HÙNG

   Chức vụ: Chuyên viên phụ trách CNTT

   Số điện thoại: 01649 518 571

   Email: lhhung@angiang.gov.vn. 

 

6. Họ tên: NGUYỄN LÊ PHƯƠNG NGÂN

   Chức vụ: Văn thư

   Số điện thoại: 0975 715 754

   Email: nlpngan@angiang.gov.vn. 

 

7. Họ tên: NGUYỄN THỊ HUỲNH MAI

   Chức vụ: Kế toán

   Số điện thoại: 0934 087 313

   Email: nthmai02@angiang.gov.vn. 

 

8. Họ tên: TRẦN THANH SƠN

   Chức vụ: Lái xe

   Số điện thoại: 0918 789 051

 

9. Họ tên: BÙI NGỌC HIẾU

   Chức vụ: Lái xe

   Số điện thoại: 0913 797 357

 

10. Họ tên: HUỲNH THỊ HỒNG PHƯỢNG

   Chức vụ: Nhân viên phục vụ

   Số điện thoại: 01677 403 848

 

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam