Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị
Skip portlet Portlet Menu

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC - QUẢN TRỊ - VĂN PHÒNG HĐND TỈNH

Số điện thoại: (0296)3 852 289 - Fax: (0296)3 852 288

-----------------------------

 

 

* LÃNH ĐẠO PHÒNG HC - TC - QT:

 

1. TRƯỞNG PHÒNG:

   Họ tên: LÊ THỊ THANH YÊN.

   Chức vụ: Trưởng phòng HC - TC - QT

   Số điện thoại: 0939 239 444

   Email: lttyen@angiang.gov.vn. 

 

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

   Họ tên: NGUYỄN NGỌC HÒA.

   Chức vụ: Phó Trưởng phòng HC - TC - QT

   Số điện thoại: 0982 858 345

   Email: nnhoa@angiang.gov.vn. 

 

 

* CHUYÊN VIÊN PHÒNG HC - TC - QT:

 

3. Họ tên: NGUYỄN LƯU VINH

   Chức vụ: Chuyên viên

   Số điện thoại: 0888 299 949

   Email: nlvinh01@angiang.gov.vn. 

 

4. Họ tên: LÊ THỊ LÂM AN

   Chức vụ: Văn thư

   Số điện thoại: 0907 430 333

   Email: ntlan@angiang.gov.vn. 

 

5. Họ tên: LÊ HIỆP HÙNG

   Chức vụ: Chuyên viên phụ trách CNTT

   Số điện thoại: 01649 518 571

   Email: lhhung@angiang.gov.vn. 

 

6. Họ tên: NGUYỄN LÊ PHƯƠNG NGÂN

   Chức vụ: Văn thư

   Số điện thoại: 0975 715 754

   Email: nlpngan@angiang.gov.vn. 

 

7. Họ tên: NGUYỄN THỊ HUỲNH MAI

   Chức vụ: Kế toán

   Số điện thoại: 0934 087 313

   Email: nthmai02@angiang.gov.vn. 

 

8. Họ tên: TRẦN THANH SƠN

   Chức vụ: Lái xe

   Số điện thoại: 0918 789 051

 

9. Họ tên: BÙI NGỌC HIẾU

   Chức vụ: Lái xe

   Số điện thoại: 0913 797 357

 

10. Họ tên: HUỲNH THỊ HỒNG PHƯỢNG

   Chức vụ: Nhân viên phục vụ

   Số điện thoại: 01677 403 848

 

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Quê núi Thất Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam