Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Tổng hợp
Skip portlet Portlet Menu

PHÒNG TỔNG HỢP - VĂN PHÒNG HĐND TỈNH

Số điện thoại: (0296)3 956 838

-----------------------------

 

 

I. LÃNH ĐẠO PHÒNG TỔNG HỢP:

 

1. TRƯỞNG PHÒNG:

   Họ tên: HUỲNH ĐÔNG NHỰT.

   Chức vụ: Trưởng phòng Tổng hợp

   Số điện thoại: 0914 251 298

   Email: hdnhut@angiang.gov.vn. 

 

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

   Họ tên: ĐOÀN NGÔ KIM RẠNG.

   Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tổng hợp

   Số điện thoại: 01689 210 445

   Email: dnkrang@angiang.gov.vn. 

 

 

II. CHUYÊN VIÊN PHÒNG TỔNG HỢP:

 

3. Họ tên: NGUYỄN VŨ HÙNG

   Chức vụ: Chuyên viên

   Số điện thoại: 0913 640 181

   Email: nvhung10@angiang.gov.vn. 

 

4. Họ tên: TRẦN THỊ BÍCH PHƯỢNG

   Chức vụ: Chuyên viên

   Số điện thoại: 0979 419 427

   Email: ttbphuong02@angiang.gov.vn. 

 

5. Họ tên: NGUYỄN LÊ NGỌC

   Chức vụ: Chuyên viên

   Số điện thoại: 0948 111 411

   Email: nlngoc@angiang.gov.vn. 

 

6. Họ tên: NGUYỄN THỊ MINH TRANG

   Chức vụ: Chuyên viên

   Số điện thoại: 0943 120 990

   Email: ntmtrang01@angiang.gov.vn. 

 

7. Họ tên: NGUYỄN TRƯƠNG ANH HUY

   Chức vụ: Chuyên viên

   Số điện thoại: 0939 442 889

   Email: ntahuy@angiang.gov.vn. 

 

8. Họ tên: NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

   Chức vụ: Chuyên viên

   Số điện thoại: 01648 710 017

   Email: ntnha05@angiang.gov.vn. 

 

9. Họ tên: HUỲNH BẢO GIANG

   Chức vụ: Chuyên viên

   Số điện thoại: 0963 863 452

   Email: hbgiang@angiang.gov.vn. 

 

10. Họ tên: CAO HOÀNG MINH

   Chức vụ: Chuyên viên

   Số điện thoại: 0167 622 0720

   Email: chminh10@gmail.com. 

 

 

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam